DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt skal undersøge kønsstereotyper blandt lærerstuderende

Hvilke forestillinger om køn præger de lærerstuderende? Og hvilken betydning får disse kønsforestillinger, når de skal vurdere eleverne og rådgive dem i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse? Det skal undersøges i et nyt forskningsprojektet ved DPU, Aarhus Universitet.

På trods af flere års indsats for at få flere kvinder til at søge mod uddannelser inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering & Math), så er der fortsat flere mænd end kvinder blandt de studerende, selv om kvinder ellers generelt er overrepræsenteret blandt studerende ved de videregående uddannelser.

Der er en meget kønnet ulighed i uddannelsesvalget blandt unge i Danmark. Mens unge kvinder udgør fire ud af fem studerende ved fag som psykologi og antropologi, så gør det stik modsatte billede sig gældende, når det handler om mange ingeniør- og it-uddannelser.

Skolen er en central arena for elevers identitetsdannelse og beslutninger om fremtidige uddannelsesvalg og beskæftigelse. Et nyt forskningsprojekt ved DPU, Aarhus Universitet vil derfor nu undersøge kønsstereotyper blandt lærerstuderende, og hvilken betydning køn har for deres anbefalinger af studieretning i overgangen fra folkeskole til en ungdomsuddannelse med fokus på STEM-fagene.

”Når vi fokuserer på lærerstuderende, så er det fordi, studerende er mere tilgængelige end færdiguddannede lærere, hvilket giver mulighed for bedre kvalitet i data. Forskning viser, at lærerstuderende også har stereotype forestillinger om eleverne, allerede før de begynder at arbejde som undervisere”, fortæller Ida Gran Andersen fra DPU, Aarhus Universitet, og fortsætter:

”Lærerstuderende repræsenterer samtidig vigtige normskabere for nye generationer af børn og unge. Ved at få undersøgt kønsstereotyper blandt de studerende, så skabes der mulighed for at integrere den viden, projektet skaber, i elementer af læreruddannelsen.”

Ida Gran Andersen har sammen med Johanne Grøndahl Glavind fra VIA UC netop fået støtte fra Villum Fonden til det nye forskningsprojekt: ”Kønsstereotyper og –bias i lærerstuderendes vurderinger af elever: Et eksperimentelt mixed methods studie”. Projektet forløber fra 2022 til 2023.

For yderligere informationer

Ida Gran Andersen
Lektor ved DPU, Aarhus Universitet