DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Arts Førskole Førskole Dagtilbud

Nyt forskningscenter skal opbygge viden om børn og unges trivsel

TrygFonden har bevilget 60 mio. kroner til etablering af et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet. Centeret sætter fokus på børn og unges trivsel og skal opbygge solid viden om, hvad der virker i forhold til at forbedre børn og unges trivsel. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) bidrager med et projekt om vuggestuers effekt for de 0-3 årige børn.

Professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 60 mio. kr. til oprettelsen af et center til forskning i børn og unges trivsel. Han bliver leder af det nye forskningscenter, der skal undersøge og opbygge viden om, hvilke indsatser der virker når børn og unges trivsel skal forbedres og samtidig sikre, at den store mængde af ressourcer, der afsættes til området, bliver brugt effektivt.

10 forskningsprojekter bliver tilknyttet det nye center. Bente Jensen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, er med i det tværfaglige forskningscenter, og bidrager med et projekt, der skal undersøge, hvilke pædagogiske indsatser, der virker i forhold til vuggestuebørn (0-3 årige).

Brug for viden om effekten af vuggestuer
Projekterne i har alle fokus på børn og unges trivsel. Bente Jensen samarbejder bl.a. med Dorthe Bleses fra Syddansk Universitet på projektet: School Readiness in Young Danish Children: Does an Intervention in Nurseries Improve Short- and Long-Term Outcomes?

Projektet sætter fokus på vuggestueområdet (0-3-års-området), da international forskning har vist, at jo tidligere, der sættes ind med tiltag, der kan styrke børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer, jo bedre muligheder har børnene for at klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

En tidlig indsats vil ikke mindst være til gavn for børn med sproglige forsinkelser eller sprogproblemer, der ellers risikerer at være hægtet af resten af livet. Og her er Danmark i en unik position i kraft af vores vuggestuer, understreger Bente Jensen:

”En meget stor del af de danske børn passes fra en tidlig alder i vuggestue. Vuggestuen er derfor en oplagt ramme for en styrket indsats, og der er behov for at afprøve nye metoder, der kan kvalificere den pædagogiske praksis yderligere, ikke mindst i forhold til aktiv inddragelse af forældre,” siger Bente Jensen.

Vigtigt bidrag til forskningscenteret
Mens der i de senere år er gennemført flere forskningsprojekter med fokus på læring i danske børnehaver, er der meget begrænset viden om indsatser i vuggestueregi.

”Danmark har som et af de eneste lande i verden vuggestuer for de 0-3 årige, og vi har derfor så godt som ingen udenlandske erfaringer at trække på mht. hvad der virker, når det gælder tidlig læring og pædagogiske indsatser. Derfor bliver dette forskningsprojekt et vigtigt bidrag til den viden, det nye forskningscenter skal opbygge, ” siger Bente Jensen.

Læs mere om bevillingen til det nye forskningscenter

Bente Jensen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik(DPU), Aarhus Universitet 
Tlf: 2211 9726
E-mail: bj@dpu.dk,

Merete Konnerup, seniorrådgiver, TrygFonden
Tlf.: 2168 5218
E-mail: mek@trygfonden.dk

Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Tlf.: 22 94 18 47
E-mail: rom@asb.dk