DPU

Aarhus Universitets segl

Nyt Asterisk: På sporet af en profession

Asterisk bringer dig denne gang tæt på lærerens nye rolle. Vi søger svar på, om lærerne har mistet autonomi, eller om de har fået styrket deres faglighed og er kommet nærmere den virkelighed, de underviser i.

Asterisk har talt med tre toneangivende forskere om lærernes tab af traditionel autonomi.

Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet siger:

"Enten kan lærerne ikke forvente noget råderum, med mindre de opnår en effekt – eller også giver man dem et råderum i tillid til, at de administrerer det professionelt"

Lars Qvortrup, professor ved DPU, Aarhus Universitet, mener, at nye læringsfælleskaber styrker lærernes faglighed og giver dem en ny form for autonomi.

“Idealet er lærere, der opfatter sig selv som nogle, der indgår i et professionelt læringsfællesskab, hvor de deler viden og erfaringer og modtager feedback og sparring. Det er vigtigt, at det først og fremmest er et fællesskab mellem lærere, og at det ikke er topstyret af hverken skoleledelse eller forvaltning. Det er der, autonomibegrebet kan have sin berettigelse.”

Alexander von Oettingen, doktor i pædagogik ved UCC Syd, mener derimod, at lærerne i dag har mindre frihed til at udøve deres lærergerning.

”For at det skal give mening at tale om en ny form for autonomi, skal lærerne have nogle frihedsgrader tilbage,” siger han.

Tværprofessionalisme skal gentænkes
I to artikler går vi tæt på tværprofessionalisme i praksis. Studier viser, at når flere professioner er indblandet i bekymringssamtaler om børn med problemer i og uden for skolen, så opstår der uklarhed om, hvem der egentlig træffer beslutningerne. Det påpeger lektor ved DPU, Aarhus Universitet Hanne Knudsen, der har haft et kritisk forskningsblik på sådanne samtaler i skolen.

”Man har en fornemmelse af, at psykologen siger noget, pædagogen siger noget, mor siger noget, men det er uafklaret, hvad der sker bagefter.”

I en anden artikel taler vi med forskeren bag en ph.d. afhandling fra DPU om netop tværprofessionalisme, Sofie Sauzet. Hun ser, at tværprofessionalisme skaber samarbejde på kryds og tværs af professioner og giver en ny fælles hverdag, men det giver ikke automatisk et fagligt fællesskab. Derfor kalder tværprofessionalisme på organisatorisk nytænkning i skolen.

Tættere på professionen
Med den seneste reform af læreruddannelsen er der sat nye kompetencemål - det er ikke længere nok at vide noget, man skal også kunne noget med sin viden. Vi har talt med professor ved DPU, Aarhus Universitet, Jens Rasmussen om, hvordan de nye lærere kommer tættere på professionen.

”Man skal vide noget om de elever, man skal undervise, og man skal lære noget om, hvordan man bedst underviser dem,” lyder det klart fra professoren.

Læreruddannelsen i Kenya bliver et kald
Når unge i Kenya starter på læreruddannelsen, ønsker de færreste af dem at blive lærer. Men i løbet af uddannelsen bliver profession og personlig identitet vævet sammen, og lærergerningen bliver et kald. Det fortæller adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet, Kari Kragh Blume Dahl, der har været helt tæt på de studerende på læreruddannelsen i Kenya.

Det maskuline køkken
I en af de artikler, der ligger uden for tema, kan du læse om, hvordan madlavning er blevet en maskulin beskæftigelse og noget, der helst skal foregå i kvindefri zoner, som vi fx ser i tv-programmet ’Nak & Æd’. Vi har interviewet Jonathan Leer, der er aktuel med en ny bog om maskulinitet og kønskamp i køkkenet.

Afklædt på nettet
Hvad får teenagere til at dele nøgenbilleder af klassekammerater i facebookgrupper med op til 6000 medlemmer? Hvordan lever man som ungt menneske med visheden om, at man er blevet ’delt på nettet.’ Og hvordan påvirker bagsiden af den digitale verden hele generationen af unge og tilliden imellem dem? I artiklen ’Afklædt på nettet’ gør professor ved DPU, Aarhus Universitet, Dorte Marie Søndergaard os klogere på fænomenet seksualiseret digital forfølgelse.

Leg som forudsætning for livsduelighed
I kommentaren argumenterer lektor ved DPU, Aarhus Universitet, Ditte Winther-Lindqvist for mere leg i dagtilbud. Hun mener, at leg i dagtilbuddet øger børns muligheder for senere at blive gode elever i folkeskolen. For leg er ikke kun sjov og ballade, men en vigtig forudsætning for at blive en livsduelig person i en globaliseret verden.

Læs Asterisk nr. 81: På sporet af en profession