DPU

Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev: Slut med de gamle rutiner

Det nytter ikke meget at læse siderne i en bog i vilkårlig rækkefølge, og det er nærmest en katastrofe at tabe en stak unummererede A4-papirer på gulvet. Men med digitale fænomener som hypertekst, internettet og virtual reality udfordres vores sædvanlige struktureringslogik.

Ved konferencen "Individualitet, værdier, fællesskab" i Aalborg Kongres & Kultur Center den 30. april - 2. maj vil seniorforsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet Søren Langager tale om, hvordan digitaliseringen bryder med den lineære tidsrytme, der gennem de sidste århundreder har udgjort en dybtliggende struktur i hele vores samfund. Og dermed også i vores undervisning og læring, der er tæt forbundet med bogen som medium. På linje med samlebåndet og uret er bogen karakteriseret ved, at tingene kommer i en korrekt og forudsigelig rytme, men i det digitale samfund afløses den lineære tid af en langt mere kompleks tidsstruktur.

"Det vil give nye læringsstrategier og ikke mindst helt andre forståelser af, hvad det vil sige at blive et kompetent og samfundsmedlevende individ. Men her står vi overfor undervisningstænkningens nok vigtigste hurdle, nemlig traditionen for at mene, at ganske få kulturteknikker som at læse, skrive og regne er det altafgørende, samt forestillingen om at læring i uddannelsesmæssig sammenhæng må være struktureret og målrettet på gængse måder", siger Søren Langager.
Han ser to konkurrerende visioner for det det digitale samfund: Man kan - som for eksempel Bill Gates - se teknologien som et nyttigt redskab til at effektivisere vores vante hverdag. Eller man kan - som opfinderen af Virtual Reality-konceptet, Jaron Lanier - se de digitale medier som en mulighed for at bryde århundreders snærende og rigide bånd og kaste sig ud i en kolossal frisættelsesproces, hvor mennesket får mulighed og plads til at udfolde sig i en lige og demokratisk kommunikationsverden uden vidensmonopoler.

"Det digitale samfunds grundlæggende teknologitænkning vil finde sin form inden for de næste årtier. Derfor bliver det en central pædagogisk opgave at give nutidens børn og unge en grundlæggende teknologiforståelse, der gør dem i stand til at udforme et digitalt samfund, der kan fremme Laniers vision og bremse Gates' effektiviseringssucces", siger Søren Langager.

Yderligere oplysninger: Søren Langager, langager@dpu.dk, telefon 39 66 32 32 gennemvalgsnummer 2184.

Konferencen "Individualitet, værdier, fællesskab" er arrangeret af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Videncenter for Læreprocesser, Skipper Clement Seminariet og Center for Menneskelige Ressourcer. Konferencen vil beskæftige sig med, hvordan globalisering, interkulturel mangfoldighed, øget kompleksitet i hverdagen, nye krav i arbejdslivet og nye roller for velfærdssamfundet udfordrer både samfundets fællesskabsformer og det enkelte individ. Blandt konferencens mange oplægsholdere finder man bl.a. sociologen Zygmunt Bauman, Carsten Jensen, Arno Victor Nielsen, Dominique Bouchet, Henning Tjørnehøj og Johannes Andersen.

Yderligere oplysninger om konferencen findes på www.vision21.dk.