DPU

Aarhus Universitets segl

Nye værktøjer til trivselsindsatser for unge

Der er voksende mistrivsel blandt unge. Problemet er veldokumenteret, men hvad gør man ved det? Lærerne kan spille en væsentlig rolle, men mangler tit redskaberne. Et fælleseuropæisk forskningsprojekter har udviklet værktøjer og interventionsindsatser, der kan bruges i både skolen og i familien for at forebygge mistrivsel blandt unge. Nu bliver de tilgængelige for alle.

”Vi har gennemført et projekt på tværs af landegrænser, hvor man skulle se på, om man kunne ’booste’ teenageres trivsel og robusthed, så de både positivt fik noget ud af det, og samtidig fik nogle redskaber og værktøjer til at håndtere, når de helt naturligt møder nogle af de bump, som man kommer til at opleve i livet. Så det har været med tanke for både at skabe mere trivsel og at forebygge mentale lidelser og mistrivsel”, siger Mette Marie Ledertoug fra DPU, Aarhus Universitet.

Hun har sammen med Hans Henrik Knoop, Louise Tidmand og Nina Tange været en af de danske deltagere i forsknings- og udviklingsprojektet UPRIGHT, som netop er afsluttet. Seks europæiske lande har deltaget i projektet, der var støttet af EU's Horizon 2020 program.

”Lærere kan spille en meget positiv rolle, og engagement og medejerskab er to afgørende elementer, når det handler om at forebygge mental mistrivsel og øge robusthed hos teenagere. Deres indsats har også en væsentlig betydning i forhold til at påvirke indsatsen i hjemmet. Det handler eksempelvis om, hvor meget de informerer og inddrager forældrene. Men det er samtidig afgørende, at der er tale om vidensbaserede indsatser, og at lærerne får støtte nok til, at de kan udfylde deres rolle”, siger Mette Marie Ledertoug.

Følgeforskningen viser, at indsatser har forebygget mistrivsel

UPRIGHT har udviklet en lang række forskningsbaserede værktøjer og vejledninger til interventionsindsatser for at fremme mentalt velvære og forebygge psykiske lidelser, og de er afprøvet i fem af deltagerlandene. I Danmark har tre skoler deltaget i projektet, mens seks andre skoler har fungeret som kontrolgruppe. Følgeforskningen peger på, at man med interventionsindsatserne med held kan modvirke udvikling af mistrivsel blandt de unge.

”Hele projektet blev udfordret af Corona-situationen, og nedlukningerne har over hele Europa ramt unge hårdt og forværret mange unges trivsel.  Vi kan se, at indsatserne har forhindret udvikling af mistrivsel blandt elever. Både elever og lærere fra skoler, der har deltaget i vores forsøg, såvel som forældregruppen, har klaret sig bedre end kontrolskolerne i løbet af perioden, hvor Corona har påvirket stort set hele forløbet”, siger Mette Marie Ledertoug.

UPRIGHT-projektet er et projekt, som har set på skolen og familien i en sammenhæng. Så selv om interventionerne i klassen har været rettet imod eleverne, har det også omfattet både en læreruddannelse og en forældreuddannelse såvel som en online portal med værktøjer og vejledninger til både forældrene og lærerne.

UPRIGHTS værktøjer og vejledninger er nu gratis tilgængelige for alle på: https://projekter.au.dk/upright/