DPU

Aarhus Universitets segl

Nye pædagogiske anbefalinger skal styrke de erhvervsrettede voksenuddannelser

Hvad fremmer motivationen hos voksne, der tager en erhvervsuddannelse? Hvordan kan deres kompetencer inddrages i undervisningen? Hvad får dem til at deltage aktivt? Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) har udarbejdet et pædagogisk inspirationsmateriale med praksis- og forskningsbaseret viden om voksenpædagogik.

Materialet beskriver de pædagogiske rammer for, hvordan man tilrettelægger gode kompetenceforløb i en erhvervsrettet voksenuddannelse, og pædagogiske principper for god voksenundervisning.

Materialet er udarbejdet for Undervisningsministeriet af professor Bjarne Wahlgren, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

”Materialet får en særlig funktion, når erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft. Ifølge reformen skal undervisningen tilrettelægges med det udgangspunkt, at de voksne typisk er mere modne og målrettede. Der skal derfor anvendes en voksentilpasset fagdidaktik”, siger Bjarne Wahlgren.

Erhvervsrettet voksenundervisning gennemføres under bestemte vilkår.

”Mange deltagere har fx ikke selv valgt uddannelsen, men behøver de kvalifikationer, som kurset giver. Ofte er der tale om korte kurser, der har et klart fagrettet sigte. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan sådanne betingelser sætter rammen for undervisningen. De pædagogiske principper må udmøntes i forhold til den konkrete undervisningssammenhæng, og materialet giver underviserne mulighed for, at oversætte principperne til konkret erhvervsrettet voksenuddannelse”, siger Bjarne Wahlgren.

Inspirationsmaterialet samler viden om og erfaringer fra de sidste fem års forsøgs- og udviklingsarbejde inden for VEU og præsenterer dette i en omfattende eksempelsamling.

Hent materialet på Undervisningsministeriets hjemmeside

Kontakt

Bjarne Wahlgren, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet