DPU

Aarhus Universitets segl

Ny læringsmodel giver teknologiforståelse blandt lærere og sygeplejersker

Forskningsprojektet Technucation har siden 2011 forsket i teknologiforståelse i professionsuddannelserne, og projektet har udviklet et nyt undervisningsredskab til lærer- og sygeplejestuderende: TEKU-modellen. Effekterne af at anvende TEKU-modellen i relation til teknologiforståelse er blevet afprøvet i et RCT-lignende forsøg af Teknologisk Institut. Forsøget viser markante effekter, som præsenteres i ny rapport.

”Uden en teknologiforståelse kan teknologi komme til at styre, hvad didaktik er, eller hvad din faglighed er. I projektet har vi afdækket, hvordan de professionsansatte – lærerne og sygeplejerskerne – i deres hverdag er fyldt med komplekse relationer til teknologi. Men de har ikke indtil nu fået redskaber til at håndtere denne kompleksitet på uddannelserne.” Det fortæller professor Cathrine Hasse omkring baggrunden for Technucation-projektets nye læringsredskab, der er blevet afprøvet blandt lærer- og sygeplejestuderende ved Metropol og UCC.

TEKU-modellen lægger bl.a. op til, at de professionsuddannede skal lære at forholde sig aktivt til, hvordan de anvender de konkrete teknologier i arbejdslivet.

”At have teknologiforståelse er, at du har et fundamentalt begreb om, hvordan du omgås materielle redskaber og teknologier – fra elektroniske dråbetællere til mobiltelefoner. En vigtig pointe er, at de aldrig bare er neutrale genstande. Mennesket forandrer sig kulturelt og socialt i mødet med teknologi. De professionelle skal have redskaber på uddannelsen til, at teknologi ikke bare er autonome redskaber. Teknologierne bliver bogstaveligt talt til noget andet, når de kommer ud og bliver brugt i praksis,”  siger Cathrine Hasse.

Resultaterne af forsøgene offentliggøres i Teknologisk Instituts evalueringsrapport ”Teknologiforståelse blandt lærer- og sygeplejestuderende - Opsamling af kvantitative resultater”, der præsenteres den 22. juni i forbindelse med et møde på DPU, Aarhus Universitet.

 

Afprøvning af TEKU-modellen

Afprøvningen af TEKU-modellen er gennemført med en kontrol- og en interventionsgruppe på henholdsvis læreruddannelsen (UCC) og sygeplejeuddannelsen (Metropol). I alt deltog der 415 studerende i afprøvningen af læringsredskabet. De studerende havde alle gennemført 2/3 af deres uddannelse og havde minimum været i én praktikperiode.

De studerende i interventionsgruppen havde haft mulighed for at tilegne sig viden om teknologiforståelse ved at læse uddrag fra lærebogen: ”TEKU - teknologiforståelse i professionerne”, som er udviklet i projektet på baggrund af kvalitativ afdækning og interview med 150 undervisere og praktikere i feltet. De studerende i interventionsgruppen deltog derefter i et undervisningsforløb af 6 lektioners varighed.

Af særligt interessante resultater fra undersøgelsen kan bl.a. fremhæves:

  • Der er for de sygeplejestuderende en signifikant forskel i besvarelserne mellem interventions- og kontrolgruppe på 8 ud af 37 spørgsmål - heraf er 6 af de signifikante svar på kernespørgsmål.
  • Resultatet viser, at der er opnået en læringsmæssig effekt for de sygeplejestuderende ved at deltage i undervisningsforløb om teknologiforståelse.
  • Der er for de lærerstuderende en signifikant forskel i besvarelserne mellem interventions- og kontrolgruppe på 7 ud af 37 spørgsmål - heraf er 5 af de signifikante svar på kernespørgsmål. Resultatet viser, at der er opnået en læringsmæssig effekt for de lærerstuderende ved at deltage i undervisningsforløb om teknologiforståelse. 
  • Der er undersøgt for signifikante forskelle mellem mænd og kvinder. Der kan ikke ses nogen egentlige forskelle på korrekte besvarelser og mellem mænd og kvinder. Der er altså ingen forskel i teknologiforståelsen mellem de to køn.

 

Præsentation af resultaterne

Mandag den 22. juni præsenteres rapporten og resultaterne af Technucation-projektet ved et ”gå-hjem-møde” på DPU. Til mødet præsenterer Daniel Fragtrup og Casper Burlin fra Teknologisk Institut rapportens resultater, mens forskningsleder Cathrine Hasse fortæller om Technucation projektet.

Deltagelse er gratis, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding obligatorisk. Alle tilmeldte får udleveret rapporten samt et eksemplar af bogen om TEKU-modellen udgivet a U-Press.

Mødet afholdes mandag den 22. juni kl 15.00 til 17.00 ved DPU, Aarhus Universitet. Bygning J, lokale 110, Emdupvej 54, 2400 København NV