DPU

Aarhus Universitets segl

Ny forskning gentænker mobning

Hvad betyder børns relationer på nettet og deres sms’er, deres forskellige baggrunde og deres intense leg med voldelige computerspil, for de måder mobning udvikler sig på i dag? Ny forskning fra Aarhus Universitet gentænker mobning og de sociale mønstre, der ligger bag.

 

Forskere fra Aarhus Universitet præsenterer deres forskning i en ny antologi om mobning, der udkommer i dag d. 24. januar. I Antologien Mobning gentænkt tager forskerne en række forhold op og undersøger, hvordan de fører til mobning.

”Mobning er smertefuldt for det enkelte barn. Eksklusion fra fællesskabet kan opleves som social død. Men mobning opstår og lever mange andre steder end i skolegården, og derfor må vi søge dybere efter de mekanismer, der skaber mobning,” siger professor Dorte Marie Søndergaard. Hun leder forskningsteamet eXbus, som består af landets førende mobbeforskere på skoleområdet. De bidrager alle til antologien sammen med inviterede forfattere.

Mobning lever videre efter skoletid

Forskerne har bl.a. undersøgt, hvordan mobning kan være en effekt af klassens og skolens kultur, ligesom de undersøger, hvad de nye mobbeformer betyder, når mobning lurer som uvished og terror, der kan dukke op når som helst.

”Mobning ophører ikke, når skoledagen er ovre. Den lever videre efter skoletid på de sociale netværkssider. Mobning bliver også omdrejningspunkt i komplicerede skole-hjemsamarbejder, og når lærerne arbejder på at finde deres identitet som lærere og på at få et godt lærerliv til at fungere for sig selv,” siger Dorte Marie Søndergaard.

Styrk klassefællesskabet   

Men hvordan skal lærere, pædagoger og forældre gribe ind over for mobning, når det er så vanskeligt at lokalisere, hvor og hvorfor mobning opstår?

”Vi må gå fra at finde fejl hos enkeltpersoner, til at opløse og ændre kollektive dynamikker i klassen. Det handler især om at ændre klassekulturen og styrke klassens fællesskab, ” siger ph.d. og mobbeforsker Helle Rabøl Hansen, der er en af bogens forfattere.

Digital mobning opløser tid og rum

Børnene lever en stor del af deres sociale liv gennem de sociale medier. Venskaber, kæresterier, fjendskaber og mobning udfolder sig også i det digitale univers via sociale medier og mobiltelefoner. De sociale medier opløser tid og sted, og det giver mobningen helt nye dimensioner.

”Når klassens liv kammer over i ekstreme eksklusioner, kan det også involvere hadefulde sms’er eller hadegrupper på Facebook. Men det er også de ubestemmelige fornemmelser af, at noget er forkert, og noget er rygtedes, der er på spil,” siger Jette Kofoed, der sammen med Dorte Marie Søndergaard har redigeret bogen, og forsker i digital mobning.

Fakta om forskningsprojektet eXbus

Det samlede empiriske materiale består dels af en kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskemabesvarelser fra 1.052 elever og dels af meget omfattende kvalitativt materiale i form af interviews med børn og unge, forældre, lærere, lærerstuderende, skoleledere, fritidspædagoger samt voksne, der husker tilbage på deres erfaringer med mobning. 

Ny antologi - Mobning gentænkt

I en ny antologi ’Mobning gentænkt ’samler førende mobbeforskere den nyeste forskning på området. De bidrager hver især med forskellige perspektiver på mobning. Et kapitel præsenterer bl.a. en stor kvantitativ undersøgelse om mobbeforekomster på skoler på Københavns Vestegn (Vestegnsundersøgelsen). Der er også kapitler om digital mobning; mobning og vold distribueret via computerspil; forældres vanskeligheder med at trænge igennem til skolen, når deres barn bliver mobbet samt et kapitel, der går tæt på læreres mobbeforståelser og blindhed for den mobning, der finder sted blandt eleverne i klassen. Og meget mere! Antologien udkommer på Hans Reitzels forlag d. 24. januar 2013.

Konference

I anledning af den nye antologi afholder forskerne en konference d. 4. februar 2013, hvor forskningsresultaterne præsenteres. Program og tilmelding

Læs mere om mobning på edu.au.dk/mobning

Kontakt

Dorte Marie Søndergaard
Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
E-mail: dms@dpu.dk
Tlf.: 2621 3093

Jette Kofoed
Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
E-mail: jeko@dpu.dk
Tlf. : 2459 2724

Helle Rabøl Hansen
Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
E-mail: hrh@dpu.dk
Tlf: 2672 3900