DPU

Aarhus Universitets segl

Musik har en vigtig plads i børns liv

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 73 fra marts 2015 om musik i opvæksten. Hvad betyder musik for børns udvikling og læring, og hvordan er musikkens vilkår i børns liv? Asterisk har sat musikforsker Sven-Erik Holgersen i stævne.

»Noget af det vigtigste er, at børnene oplever, de har et musikalsk fællesskab. Det er noget særligt at være sammen om musik. Det skal børnene gerne opleve tidligt for eksempel sammen med deres forældre og i daginstitutionen. Derfor bør musikalske fællesskaber få en større plads i børns liv. At lære musik drejer sig ikke kun om at kunne spille violin som fireårig, men om at have gode oplevelser med musik sammen med andre.«