DPU

Aarhus Universitets segl

Skolelederen er vigtig, hvis forskning skal gøre gavn i klassen

Når viden om læring og pædagogik skal manifestere sig der, hvor den for alvor gør gavn – nemlig i skolen – så hviler ansvaret primært på skoleledelsen. Lederen skal planlægge og styre processen og være tydelig og tilgængelig for sine medarbejdere hele vejen igennem. Det viser en ny rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Skoleledelsen er altafgørende, når det kommer til at implementere og anvende forskningsbaseret viden i skolen. Det fastslår forskerne bag en ny rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet. De har kortlagt, hvilke strategier og hvilken praksis der har betydning for anvendelse og implementering af forskning i skolen.

”Ledelsen skal sikre, at processen kører ved at være synlig og holde styr på implementeringen bl.a. ved at opstille klare mål og milepæle,” siger Camilla Brørup Dyssegaard, der er lektor på DPU, Aarhus Universitet og leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Ifølge forskerne skal forskningsbaseret viden forstås bredt.

”Det kan være alt fra et didaktisk redskab, f.eks. synlig læring, til en organisatorisk omstrukturering som skolereformen. Eller det kan være et trivselsprojekt. Så længe der er tale om en forandringsproces, der har rod i forskningen,” siger professor ved DPU, Aarhus Universitet, Niels Egelund, der er medforfatter til rapporten.

Videndeling og feedback
Ifølge forskerne er det ledelsens opgave at udvise interesse og forståelse for, hvad forandringen betyder for den enkelte lærer eller pædagog. Skolelederen skal samtidig være klar til at tilføre ressourcepersoner, hvis der er behov - f.eks. en anden og mere erfaren lærer eller en pædagogisk konsulent, der kan give faglig støtte og sparing. I den forbindelse bliver kompetenceudvikling væsentlig - men ikke nødvendigvis i form af et kursus.

”Sidemandsoplæring i form af kollegial sparring og feedback fungerer godt. Lærere kan f.eks. vælge at videofilme deres undervisning eller deres håndtering af en udfordret elev og så tale om det i lærerteamet. En sådan vidensdeling har vist sig at være effektiv i forhold til kompetenceudvikling,” siger Camilla Brørup Dyssegaard.

Skal give mening
Forskerne understreger, at nye koncepter som f.eks ’Synlig læring’ og ’LP-modellen’ ikke skal trækkes ned over hovedet på lærere og pædagoger i skolen. De skal tage ejerskab, og det sker bedst ved at give dem medindflydelse, siger Niels Egelund:

”Det er vigtigt, at man bygger oven på den viden og de udviklingsprocesser, som skolen og personalet allerede har været igennem, frem for at introducere nye koncepter hvert halve år. Det skal give mening for de lærere og pædagoger, der står i det til hverdag. Derfor er det væsentligt, at skolelederen i implementeringsfasen lytter til sine medarbejdere og justerer ind i forhold til de aktuelle udfordringer, skolen og de enkelte lærere står overfor.”

Fakta om undersøgelsen
Rapporten What enables or hinders the use of research-based knowledge in primary and lower secondary school – a systematic review and state of the field analysis er udarbejdet for Undervisningsministeriet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Forskerne har foretaget en række studier i forbindelse med rapporten. De har bl.a. udarbejdet et review på baggrund af 34 danske og internationale studier samt et state of the field- studie, hvor de har interviewet 12 nøglepersoner i relevante ministerier i 12 udvalgte lande.

Seks tematiske områder har vist sig at have betydning for anvendelse af forskning i grundskolen:

• Ledelse
• Kompetenceudvikling
• Ressourcepersoner
• Gennemførelse
• Holdninger
• Forankring

Læs den fulde rapport What enables or hinders the use of research-based knowledge in primary and lower secondary school – a systematic review and state of the field analysis

Rapporten er reviewet af tre førende internationale uddannelsesforskere: Professor Robert Slavin (USA), professor Jonathan Sharples (UK) og professor Terdje Ogden (Norge).

Vidensnotat til skoleledere
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har udarbejdet et notat, hvor de kort og klart formidler proceduren for implementering af forskning i skolen. På den måde håber de at nå ud til kommuner og skoler med budskabet om, at de her får et værktøj, der kan fremme forankring af forskningsbaseret viden i praksis.

Læs Vidensnotatet om anvendelse af forskning i grundskolen

Læs mere om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

 

Kontakt

Camilla Brørup Dyssegaard
Tlf.: 8716 3942
Mobil: 4054 8887
Mail: cbd@edu.au.dk 

Niels Egelund
Tlf.: 8716 3715
Mobil: 4029 1669
Mail: egelund@edu.au.dk