DPU

Aarhus Universitets segl

Læseguides fremmer elevers læring

Med en læseguide får lærerne et redskab, der kan optimere elevernes læringsudbytte. Eleverne læser fagtekster fokuseret og tager aktivt del i undervisningen. Særlig god effekt har læseguiden for de fagligt svage elever.

Lærere, der bruger læseguides i undervisningen, sikrer eleverne en mere fokuseret læsning af fagtekster, og dermed stiger elevernes læringsudbytte.

"Når du har læst teksten, skal du kunne beskrive tre forskellige økosystemer." Sådan lyder punkt 1 i en læseguide for 8. klasse i naturfag.

”Eleverne ved, hvad det faglige formål med undervisningen er, og hvor de skal hen. Det gør, at de arbejder langt mere fokuseret,” forklarer ph.d. Jesper Bremholm. Han har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, om hvordan læsning bliver en ressource til læring for elever i skolen.

I sin afhandling har han fokus på, hvordan lærere kan optimere elevers indlæring ved læsning af naturfaglige tekster ved at give dem et simpelt didaktisk arbejdsredskab – en såkaldt læseguide, der guider eleverne i, hvad det faglige formål er med fx en biologitekst, og hvordan de skal læse teksten for at forstå den.

I sit studie af fire 8. klasser har han arbejdet tæt sammen med lærerne og løbende udviklet, afprøvet og evalueret læseguides sammen med dem.

Lærerne skal være to skridt foran

Jesper Bremholm anbefaler læseguides til alle fag i skolen, hvor fagtekster indgår. Læseguides kan bruges på tværs af fag, men er ikke en universel størrelse – de skal målrettes og tilpasses det enkelte fag, den enkelte klasse og dens niveau.

På den måde stiller læseguiden nye krav til læreren, forklarer Jesper Bremholm. 

”Læseguiden kræver, at lærerne tænker nyt og hele tiden er to skridt foran. De skal tænke: Hvad skal eleverne have ud af undervisningen i dag og så tilrettelægge læseguiden ud fra det. Det betyder ikke, at de skal bruge mere tid til tekstlæsning i undervisningen, men at tiden bruges mere fokuseret. På den måde kan den fungere som et selektionsredskab for læreren, der gør hende skarpere rent fagdidaktisk til at vælge færre, men bedre tekster til undervisningen,” fortæller Jesper Bremholm.

Større læringsudbytte med læseguides

Læringsudbyttet er væsentligt større, når læreren anvender læseguide i undervisningen. Det viser Jesper Bremholms analyser i afhandlingen.

”Mine observationer forud for interventionen viste, at hvis læreren ikke arbejder fokuseret med tekstforståelse, så risikerer hun, at eleverne lærer ikke at læse teksten.”

Til gengæld er det helt tydeligt, at brug af læseguide i naturfag optimerer læringsudbyttet. Særligt de fagligt svage har gavn af den.

”De elever, der har svært ved naturfag, får en aha oplevelse og tænker: ”Her er noget nyt, der gør, at jeg kan forstå, det jeg ellers ikke kunne forstå,” fortæller Jesper Bremholm.  

Da han i forbindelse med sin spørgeskema-undersøgelse spurgte eleverne, hvad de havde fået ud af at bruge læseguiden i undervisningen, var resultaterne meget positive. Her erklærer alle elever sig enige i, at de med læseguiden forstår ting, de før ikke forstod i naturfagsundervisningen.

Hans undersøgelse viser også, at eleverne er mere aktive i timerne, når de bruger en læseguide - læreren taler mindre, og eleverne taler mere.

”Det fungerer godt, når eleverne arbejder parvis, men gruppearbejde fungerer også med læseguiden, omend det skal organiseres godt af læreren,” siger Jesper Bremholm og fortæller om en lærer, der med succes satte eleverne til selv at udarbejde læseguides til hinanden.

”Det var både lærerigt og sjovt, og eleverne blev helt skarpe på, hvad læseguiden er, og hvad den kan og skal,” fortæller Jesper Bremholm. 

Fokuseret, aktiv læsning

Læseguiden fordrer kritisk og aktiv tænkning frem for bevidstløs læsning af tekster, og det er nyt for mange af eleverne, erfarede Jesper Bremholm.

”Der er ikke rigtige eller forkerte svar, når man bruger læseguide. Den lægger op til diskussion og refleksion, som fremmer elevernes forståelse af teksten. Det skal eleverne lige vænne sig til, så de ikke tror, de skal gå til det som traditionel opgaveløsning. Det handler grundlæggende om at fremme deres forståelse af den faglige tekst,” siger Jesper Bremholm.


Fakta

Læseguiden henter inspiration fra amerikansk forskning, men Jesper Bremholm er den eneste og første i Norden, der går i dybden med det.

Ph.d. afhandlingen ”Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide. Et interventionsstudie om ”literacy” i naturfag i udskolingen”, udlånes på AU Library.


Kontakt

Jesper Bremholm: E-mail: jebr@ucc.dk; mobil tlf.: 2991 2138