DPU

Aarhus Universitets segl

Læseeksperter samlet til konference om international læseundersøgelse

Den 28., 29. og 30. juli var 13 internationale læseeksperter samlet til en tredages konference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, i Emdrup. Ekspertgruppen står bag den internationale læseundersøgelse PIRLS, der tester 4. klasseselevers læsekompetencer.

På konferencen udvekslede læseeksperterne erfaringer fra sidste PIRLS-undersøgelse (2011), som de medtænker, når de i løbet af det næste halve år skal udarbejde en revideret rammebeskrivelse for den kommende læseundersøgelse, der bliver gennemført i 2016.

Den kulturelle dimension skal medtænkes

Læseundersøgelsen skal favne 4. klasseelever i hele verden, og derfor er der en række kulturelle dimensioner, forskerne skal tage højde for, når de udarbejder læsetesten.

”Teksterne skal fungere i hele verden - både i Danmark og i De Arabiske Emirater - og derfor er det netop vigtigt, at ekspertgruppen er mangfoldigt sammensat, så vi bliver klar på, hvilke tekster der både har kvalitet, og som man kan tillade sig at bruge i alle lande,” siger seniorforsker Jan Mejding, der står bag den danske del af læseundersøgelsen og desuden var tovholder på konferencen.

Tester eleverne i elektronisk læsning

På baggrund af erfaringerne diskuterede forskerne udformningen af de fremtidige tekster til læsetesten i 2016. 

”Den skal udarbejdes til fremtiden, men samtidig have tilpas meget kontinuitet, så resultaterne kan sammenlignes med de tidligere år. Som noget nyt tester PIRLS 2016 også eleverne i læsning af elektroniske  tekster, hvilket stiller nye krav til formen på de tekster, eleverne skal arbejde med ,” forklarer Jan Mejding.

 Læs mere om PIRLS på edu.au.dk/pirls