DPU

Aarhus Universitets segl

Læringsorienteret vejledning får flere unge i gang med uddannelse

Vejledningsaktiviteter, der er koblet til undervisningen med fokus på læring frem for blot det helt konkrete uddannelsesvalg, ser ud til at få flere unge til starte på en ungdomsuddannelse. Det gælder især blandt unge fra lavindkomstfamilier, viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet.

I 2016 gennemførte forskere fra DPU, Aarhus Universitet og VIA udviklingsprojektet ”Udsyn i udskolingen”, hvor man i en række kommuner forsøgte at skifte fokus fra en valgorienteret vejledning til en læringsorienteret vejledning.

Ved en læringsorienteret uddannelsesvejledning deltager eleverne i aktiviteter for at lære mere om forskellige uddannelser og job og ikke for at tage stilling til, om det er noget, de vil vælge. Nu har forskerne fulgt udviklingen blandt 1.400 unge, der deltog i projektet, og resultaterne viser en tendens til, at indsatsen kan få flere unge til at starte på en ungdomsuddannelse.

”Vi kan se blandt de unge, der deltog, at der er tendens til, at flere unge er i en ungdomsuddannelse, og at der er lidt flere, som starter på en erhvervsuddannelse. Det gør sig i særlig grad gældende for elever, der kommer fra hjem, hvor forældrene har de laveste indkomster og ingen uddannelse ud over grundskolen”, siger Rie Thomsen. Hun understreger samtidig, at der er tale om tendenser, da antallet af unge, som er fulgt i undersøgelsen, ikke er nok til at give statistisk sikre resultater.

Rie Thomsen er er professor MSO ved DPU, hvor hun er koordinator for Masteruddannelsen i professionel vejledning. Hun er en af forskerne bag undersøgelsen, som er blevet gennemført i et samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Aktiviteter der giver mulighed for erfaring og læring

Rie Thomsen peger på, at forskning viser, at når unge mennesker og deres forældre bliver tilbudt at deltage i aktiviteter, som alene handler om valg af ungdomsuddannelse, så er der en tendens ti,l at de, der føler de allerede har truffet en beslutning, ikke opfatter det som relevant at deltage. Når aktiviteter rammesættes på den måde, forsvinder derfor det dannelsespotentiale, som ligger i også at kende til, hvad der findes af forskellige erhverv bredt set i samfundet. Det handler også om karakteren af de aktiviteter, der sættes i værk.

”Når mange hører ordet vejledning, så tænker de på samtaler. Men her har det handlet om aktiviteter, der giver mulighed for erfaring og læring. Det handler ikke om, at den enkelte skal træffe et valg nu, men om at de skal lære noget”, siger Rie Thomsen og uddyber:

”Det er f.eks. brobygningsaktiviteter med erhvervsuddannelser, virksomhedsbesøg og rollemodeller. Det kan også være forældreaftener, hvor forældrene og andre voksne fortæller om deres arbejde. Det er en anerkendelse af, at arbejdsliv kan være forskellige, og at der også kan være knyttet nogle værdier til de arbejdsliv, som de voksne har.”

Om projektet

Undersøgelsen er baseret på registerdata og fokuserer på de 1.400 elever, der deltog i vejledningsprojektet ”Udsyn i udskolingen”. Eleverne er blevet sammenlignet med andre elever, der ikke deltog i vejledningsprojektet, med lignende baggrunde.

”Udsyn i Udskolingen – Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning” er skrevet af Jesper Eriksen, Rie Thomsen og David Reimer. Rapporten er udgivet som e-bog af DPU, Aarhus Universitet.

Kontakt

Rie Thomsen, professor MSO
DPU, Aarhus Universitet
Tlf.: 29426686
Mail: riet@edu.au.dk