DPU

Aarhus Universitets segl

Lærere oplever ikke nationale test som et brugbart redskab

For meget test-rettet undervisning og pres på især fagligt svage elever og for lidt viden om, hvordan testresultater skal fortolkes. En ny undersøgelse af nationale test i de danske skoler tegner et billede af et redskab, der ikke fungerer i praksis.

Med syv år på bagen i den danske folkeskole, er de nationale test nu for først gang underkastet en statistisk pålidelig undersøgelse, der svarer på, hvordan lærere og skoleledere bruger de nationale test, og hvad deres holdninger til og viden om testene er.

Den viser blandt andet, at både lærere og skoledere har en begrænset viden om, hvordan resultaterne af nationale test skal fortolkes, og ikke kender til de tekniske særtræk ved de nationale test, som er påkrævet for at kunne fortolke resultaterne. Det giver en risiko for, at der ikke bliver iværksat den rigtige, målrettede hjælp til den enkelte elev, fortæller Jeppe Bundsgaard, der er professor i fagdidaktik på DPU, Aarhus Universitet. Sammen med Morten Rasmus Puck står han bag rapporten ’Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden’, der er blevet til i samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet, og Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt. 

Pressede elever

Undersøgelsen viser også, at selv om de nationale test i teorien er adaptive og altså indrettet sådan, at eleverne får opgaver på deres eget niveau, således at de fagligt svageste elever kan få en oplevelse der modsvarer de dygtigere elevers, så fungerer de ikke sådan i praksis.

”Der har været en del opmærksomhed i artikler og tv-udsendelser på, at elever bliver kede af det og græder, når de skal deltage i nationale test. Meget store andele af lærerne har oplevet dette, og det gælder ifølge lærerne særligt for de fagligt svageste elever, men også for mellemgruppen og de dygtigste,” fortæller Jeppe Bundsgaard.

Teaching to the test

Et andet centralt problem, der kommer frem i undersøgelsen, er, at nationale test fører til en undervisningspraksis, som kaldes ’teaching to the test’.

”Eksperter fraråder den type undervisning, fordi det kan føre til, at eleverne bliver gode til testen, uden at det er et udtryk for, at de er gode til det, man ønsker at måle,” forklarer Jeppe Bundsggard.

Undersøgelsen viser, at de danske lærere gør meget ud af at forberede eleverne på nationale test i ugerne op til testdagen. Næsten alle taler med eleverne om testen, næsten halvdelen af lærerne giver eleverne undervisningsmateriale specifikt rettet mod testen, og mere end halvdelen underviser i stof, der er relevant for nationale test.

Ikke et brugbart redskab

Hverken lærere eller skoleledere er særligt positivt indstillede over for de nationale test. Lærerne synes, at testen har trukket deres fag i en forkert retning og får dem til at fokusere på noget uvæsentligt. Skolelederne kan godt se positive træk ved nationale test, men synes de fylder for meget for både de kommunale forvaltninger, for lærerne og for forældrene. 

”De nationale test har fra starten været tænkt som et pædagogisk redskab, der kunne give lærerne viden om deres elever. Men lærerne oplever ikke, at nationale test giver dem viden, de ikke ellers ville have haft, eller at nationale test er et brugbart pædagogisk redskab,” siger Jeppe Bundsgaard.

Kontakt

Folketingets uddannelsesudvalg afholder høring om nationale test onsdag d. 14/9 2016. En række forskere fra DPU, Aarhus Universitet, er inviteret til høringen. Se programmet her.