DPU

Aarhus Universitets segl

Lærere og sygeplejersker skal have teknologiforståelse

Lærere og sygeplejersker står ofte rådvilde overfor nye teknologier. Selv om der investeres hundredevis af millioner i nye teknologier, så bliver medarbejderne ikke forberedt ordentlig på at skulle bruge dem i praksis.

Der er brug for at gentænke uddannelserne af lærere og sygeplejersker, så udvikling af teknologiforståelse bliver en del af disse. Det påpeges af forskningsprojektet TECHNUCATION, der præsenterer resultaterne af fire års strategisk forskning ved en konference den 5. marts 2015.

”Der bliver investeret rigtig mange millioner i ny teknologi på skoler og i sundhedssektoren i de her år. Men når ny teknologi så skal implementeres i praksis, så står medarbejderne ofte meget usikre overfor det og har svært ved at koble de nye teknologier med deres praksis som lærere eller sygeplejersker.” Det fortæller professor Cathrine Hasse fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Professor Cathrine Hasse har i fire år har stået i spidsen for det strategiske forskningsprojekt TECHNUCATION, der bl.a. har undersøgt, hvad der sker, når der indføres ny teknologi på skoler og i sundhedssektoren.  Hun peger på, at de nuværende uddannelser reelt ikke forbereder kommende sygeplejersker og lærere på de nye teknologier i arbejdslivet. Læringen sker først, når medarbejderne skal bruge teknologierne i praksis.

Medarbejdere er selv ansvarlige for at udvikle læringsstrategier

”Medarbejderne er temmelig ofte selv ansvarlige for at udvikle læringsstrategier for at beherske ny teknologi, når de møder den i praksis, og teknologierne har ofte mange uforudsete effekter, som medarbejderne så skal lære at håndtere. Eksempelvis når nye teknologier bliver tidsrøvere og sætter utilsigtede dagsordner i hverdagens arbejdsprocesser”, siger Cathrine Hasse.

Hun peger på, at medarbejdere uanset alder ofte har svært ved at føle ejerskab til nye teknologier og derfor ikke har dem som foretrukne arbejdsredskaber. Teknologier udskiftes i dag så hurtigt, at skræddersyede kurser eller træning under uddannelsen ikke længere er aktuelle, når nye lærere eller sygeplejersker kommer ud på arbejdsmarkedet.  Efteruddannelseskurser kan heller ikke stå alene, påviser TECHNUCATION, da konteksten på arbejdspladsen er en helt anden end på kursuscentret. Der er brug for at tænke helt nyt.

En ny læringsmodel for ”teknologiforståelse”

Professor Cathrine Hasse understreger, at udfordringen er, hvordan man kan håndtere det forhold, at nye teknologier til stadighed ændrer fagligheden i skolen og i sundhedsplejen. Her peger TECHNUCATION projektet på, at det er afgørende, at udvikling af ”teknologiforståelse” gøres til en grundlæggende dimension af læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Forskerne bag Technucation-projektet har således haft et tæt samarbejde med professionshøjskolerne og har udviklet en ny læringsmodel, den såkaldte TEKU-model, der er blevet afprøvet med de studerende.

”Uddannelse i teknologiforståelse handler om mere end bare teknologianvendelse og simple tekniske færdigheder, som f.eks. at kunne trykke på de rigtige knapper. Medarbejderne skal kunne forstå, hvordan ny teknologi påvirker fagligheden og relationerne på arbejdspladsen, så de løbende i deres arbejdsliv kan tilvælge eller fravælge nye teknologier på et reflekteret grundlag”, siger Cathrine Hasse.

TEKU-modellen beskrives nærmere i bogen "TEKU – en model for teknologiforståelse i praksis" der udkommer via forlaget UPress den 5. marts i forbindelse med fremlæggelsen af forskningsresultaterne ved TECHNUCATIONS konference.

Om TECHNUCATION

TECHNUCATION - Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education - er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Projektet har desuden involveret en lang række internationale forskere.

Læs mere om TECHNUCATION og konferencen den 5. marts 2015 på www.technucation.dk