DPU

Aarhus Universitets segl

'Lær for Livet': Positiv sammenhæng mellem fagligt løft og øget trivsel

Nyt forskningsnotat fra følgeforskningen af læringsprogrammet ’Lær for Livet’ viser en positiv sammenhæng mellem et længerevarende fagligt løft i matematik og øget trivsel blandt de deltagende anbragte børn.

”Tidligere undersøgelser af ’Lær for Livet’ og andre projekter, der har intensive læringsforløb som del af aktiviteterne, har især set på skolefaglige effekter af intensive læringsforløb. I det det nye notat undersøger vi i stedet børnenes trivselsudvikling over mere end to år og ser på samspillet mellem trivsel og faglig udvikling”, siger Søren Langager fra DPU, Aarhus Universitet, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

DPU-forskerne har undersøgt mental trivsel gennem SDQ-målinger (Strengths and Difficulties Questionnaire) og skoletrivsel via de nationale trivselsmålinger. Målingerne er gennemført med mere end 400 anbragte børns deltagelse i ’Lær for Livet’ i perioden 2014-2018.

"Nogle børn oplever positiv trivselsmæssig forandring på længere sigt, mens der for andre på de fleste områder ikke kan iagttages langsigtede effekter. Selv om de kognitivt ligger inden for normalområdet, har de store faglige og sociale udfordringer. De har skolevanskeligheder, og mange har mentale trivselsvanskeligheder”, siger Søren Langager.

Sammenhæng mellem faglighed og trivsel

Når forskerne dykker ned i tallene, tegner der sig imidlertid et mønster: For de børn, der i forløbet oplever et varigt fagligt løft i især matematik, kan der samtidig registreres signifikante forbedringer af deres trivsel. 

”Når vi ser på udviklingen over tid, så er der en statistisk sammenhæng mellem fremgang i faglige matematik-testresultater og forbedring af børnenes trivsel målt med SDQ-skalaerne”, siger André Torre, der sammen med Christian Christrup Kjeldsen, begge fra DPU Aarhus Universitet, står bag de statistiske analyser i undersøgelsen.

I undersøgelsen kan man således se en sammenhæng, hvor denne gruppe af børn efter to år både oplever færre følelsesmæssige vanskeligheder og færre adfærdsmæssige vanskeligheder.

”Vi kan ikke på baggrund af en kvantitativ undersøgelse som den her sige, hvad der betinger hvad. Befordrer øget trivsel bedre skolefaglige præstationer eller omvendt? Men vi kan måle, at omkring en fjerdedel af børnene i ’Lær for Livet’ har oplevet et løft på begge områder i mere eller mindre grad”, siger André Torre.

Fakta

’Lær for Livet’ er et seksårigt læringsprogram målrettet anbragte børn. Det er bygget op omkring årlige intensive læringscamps og frivillige mentorer tilknyttet de enkelte børn og er initieret og støttet af Egmont Fonden. Mange af de børn, der deltager i programmet, står med alvorlige problemer både socialt, skolefagligt og trivselsmæssigt. De er typisk i alderen 9 til 13 år ved starten på ’Lær for Livet’, og er enten i familiepleje eller på døgninstitution/opholdssted.

Følgeforskningen anvender såvel kvantitative som kvalitative metoder, og notatet her er primært baseret på statistiske modeller på baggrund af data indsamlet i løbet af projektet.

Yderligere information

”Lær for Livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udvikling” er udarbejdet af Søren Langager, André Torre, Christian Christrup Kjeldsen og Anna Kathrine Frørup.

Kontaktperson:
Lektor Søren Langager, DPU, Aarhus Universitet
Mail: langager@edu.au.dk
Tlf. 8716 3618 eller tlf. 2625 9296