DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
3:Nyhed 41:Intranet 73:Institut for Læring Innovation/kreativitet

Kreative nybrud i industriel design foregår mellem kaos og struktur, viser ny forskning

Ph.d.-stipendiat Jamie Wallace fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU påviser i ny ph.d.-afhandling, hvordan kreative processer indenfor industriel design vokser ud af både kaos og organisering af forskellige fagligheder. I tre år har han som erhvervs-ph.d. i samarbejde med virksomheden CPH Design foretaget det hidtil grundigste etnografiske studie af ingeniørers og designeres arbejde med innovativt industriel design.

Jamie Wallace undersøger den måde, designere og ingeniører samarbejder og agerer på tværs af forskellige typer af digitale og materielle medier, når de søger at skabe innovation. Han ser samtidig på, hvordan de mange forskellige objekter spiller centrale roller i organisation og beslutningstagning, hos virksomheder involveret i forskning og udvikling.

- Kreative nybrud foregår reelt i en struktureret form for kaos. Jeg har i min forskning søgt at kortlægge og forstå hvordan kaos og struktur hænger sammen. Udfordringen er, at få indkredset hvor det er produktivt, hvornår det er kreativt og hvornår det simpelthen er tidsspilde. I min afhandling indkredser jeg de kreative mønstre imellem grupper og deres arbejde med forskellige processer og værktøjer, fortæller Jamie Wallace, ph.d. stipendiat fra DPU, AU.

 - Industriel Design, Ingeniørvirksomhed og i det hele taget industriel innovation foregår i et samspil mellem mange forskellige folk, som alle har hver deres måde at gøre tingene på, og udviklingen foregår gennem objekter og medier. Det kan være CAD-tegninger, skitser, modeller, prototyper, rapporter eller tegninger på 'whiteboards' . Alle processer kører igennem konstruktion og evaluering af meget forskellige ting, fortæller Jamie Wallace.

- Det er et netværk af fagmæssig objekter. Det nye ved mine resultater er, at fokus er på, hvad det er de objekter gør sammen, frem for et fokus på, hvad de kan alene. Jeg har kortlagt og fulgt innovationsprocesser igennem forskellige objekter og de omgivelser hvor de er lavet og brugt, fortæller Jamie Wallace.

Jamie Wallace udviklede en ny forskningsmetode inspireret af den måde dirigenter styrer et symfoniorkester. Han kortlagde, hvad alle medarbejdere foretog sig og  samlede oplysningerne i et decideret 'partitur' for at se, hvordan det hele reelt spillede sammen.

- På en måde minder kollektive kreative processer indenfor industriel udvikling meget om jazzmusik.  Mange ting skal spille sammen på en ny måde for at det resulterer i innovative nybrud. Men i stedet for at se på den enkelte talentfulde medarbejder, eller se på computeren og hvad den kan, så ser jeg på, hvordan alle spiller sammen. Det gav mig et blik for både struktureringerne og improvisationerne inden for en virksomhed, siger Jamie Wallace og fortsætter

- Jeg plottede simpelthen alle de forskellige medarbejdere, processer og objekter ind i et 'partitur' og fik på den måde et overblik over hele den kreative udvikling. Det handler om måden hvorpå alle de forskellige ting er integreret sammen og hvordan virksomheden bliver struktureret omkring bestemte værktøjer og medier, siger Jamie Wallace

Jamie Wallace nævner som et eksempel den måde, hvordan arbejdet udføres kollektivt gennem skitsering på 'whiteboards' i et mødelokale, som derefter kan udvikles individuelt ved hjælp af computersoftware, og hvordan sådanne forskellige medier er forbundet via kreative cykler og rutiner.  For at sådanne processer kan være produktive, er det et spørgsmål om både den kreative kultur, 'fagligheder' og struktureringen af virksomheden. Placeringen af områder for kollektivt og individuelt arbejde, planlægningsmøder samt frihed og ressourcer for 'medarbejderne' til at udvikle og improvisere deres egne ting og rutiner bliver afgørende for en effektiv innovation.

- Objekter og medier er ikke alt. Mennesker taler også meget. Problemet er, at det ikke er så enkelt at skelne mellem nyttige samtaler og samtaler, som i sidste ende blokerer for det produktive arbejde med at udvikle nye genstande og nye ideer, siger Jamie Wallace

Jamie Wallace forsvarer sin nye ph.d. afhandling torsdag den 4. november kl 14:00 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Auditorium D169, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Jamie Wallace: Different Matters of Invention: Design Work as the Transformation of Dissimilar Design Artefacts. Ph.d. afhandling fra Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til Danmarks Pædagogiske Universitetsbibliotek

Jamie Wallace er født i England og har boet i Danmark i mere end ti år Jamie Wallace er uddannet maskiningeniør (BSc). Han er designer og billedkunstner og har også en universitetsuddannelse i Kunst & Design (BA) og kunst (MA). Jamie Wallace har over tyve års erfaring med design, innovation og produktudvikling på tværs af en række industrigrene.

For yderligere information, kontakt Jamie Wallace på tlf. 50 51 50 79, mail: jwal@dpu.dk