DPU

Aarhus Universitets segl

Kraftige nedskæringer truer musikfaget

Ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, dokumenterer, at der er sket kraftige reduktioner i musikundervisningen på landets uddannelsesinstitutioner gennem de seneste 10 år. På sigt betyder det, at hele vores musikkultur er på spil, vurderer forskerne bag rapporten.

De seneste 10 år er det gået stærkt tilbage med musikundervisningen på landets uddannelsesinstitutioner. Det gælder både i folkeskolen, gymnasiet og på lærer- og pædagogseminarierne. Det viser resultaterne af en ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, der bygger på en historisk gennemgang af musikundervisningen gennem de seneste 40 år.

Nedskæringer overalt i musikfaget
Rapporten dokumenterer, at undervisningen i musik er blevet beskåret på alle fronter og på alle institutioner siden 1980'erne. Det gælder antallet af undervisningstimer i musik og antallet af år, der undervises i faget på landets uddannelsesinstitutioner. Men det gælder også antallet af elever, der får musikundervisning, antallet af uddannelsessteder der tilbyder musikundervisning, antallet af studerende på musiklæreruddannelser og antallet af lærere der varetager musikundervisning og -uddannelse. Over alt inden for musikfaget er der sket nedskæringer. Og det får nu alvorlige konsekvenser, konkluderer forskerne bag rapporten 'Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og Perspektiv 2010'.  

"Når man skærer ned på musikundervisningen på læreruddannelsen, mærker eleverne i 4. klasse det. Og når der samtidig er færre musiktimer på skemaet i folkeskolen og gymnasiet end tidligere, så er den almene musikundervisning som forudsætning for en fælles musikkultur i krise ," siger Frede V. Nielsen, der er professor på DPU, Aarhus Universitet, og har været projektleder på rapporten

Undersøgelsen gennemgår udviklingen i den pædagogiske del af musikfaget i hele uddannelsessystemet i perioden fra 1970 og frem til i dag. Og her er det især fagets tilbagegang siden år 2000, forskerne bider mærke i.

Færre musiktimer i folkeskolen
Undersøgelsen dokumenterer, at antallet af undervisningstimer i musik i folkeskolen er reduceret med 25 pct. i den undersøgte periode fra 1970 til i dag. Og på mange skoler får eleverne kun én ugentlig lektion i musik, fordi skolerne ikke engang lever op til det antal ugentlige lektioner, som Undervisningsministeriet anbefaler, viser en timetalsundersøgelse, som ph.d.-stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet, Finn Holst har foretaget.

"Der skal ske meget på 45 minutter. Og det giver ikke læreren megen tid til at finde instrumenter frem, sætte eleverne i gang og sammensætte en meningsfuld musiktime," siger Finn Holst.

Der uddannes færre musiklærere
De omfattende reduktioner i musikundervisningen på landets skoler skal ses i sammenhæng med, at der uddannes færre musiklærere fra lærerseminarierne. Der er sket en reduktion af uddannelsestilbuddet på lærerseminarerne på ca. 33 pct. siden 1998. Siden 2006 er antallet af lærerstuderende med musik som linjefag halveret pga. blokeringer i muligheden for at vælge faget. Og de musiklærere, der uddannes, får tilmed mindre undervisning i faget end førhen.

"Færre lærerseminarier tilbyder musikundervisning, og timeantallet er reduceret. Det betyder, at de relativt få musiklærere, der uddannes, er dårligere rustede til at undervise end tidligere," siger lektor på DPU, Aarhus Universitet, Sven-Erik Holgersen, der har været med til at udarbejde rapporten. Han fremhæver desuden, at også på musikkonservatorierne er antallet af pædagogisk uddannede kandidater faldende. I 2007 blev der uddannet 35 pct. færre musiklærere end i 2000. Konsekvensen er mangel på musiklærere i visse fag på landets musikskoler.

Mindre musik i børnehaven
De alleryngste mærker også til nedskæringerne. På pædagogseminarierne er der nemlig sket en kraftig reduktion i musikundervisningen. Siden 1980'erne er musikundervisningen faldet med 79 pct.

"Musik på pædagoguddannelsen nærmer sig efterhånden det ikke eksisterende. Og det betyder i praksis, at vuggestue- og børnehavebørn ikke får den samme musikalske stimulering som førhen," siger Sven-Erik Holgersen.

Fra obligatorisk til valgfrit fag i gymnasiet
I 2005 gik musikfaget fra at være et obligatorisk fag i gymnasiet til at være et valgfag. Det er første gang i gymnasiets historie. Kun 29 pct. af gymnasieeleverne vælger i dag musik som valgfag i 1.g., fordi faget er i konkurrence med tre andre musisk-æstetiske fag, og det betyder, at et ganske betydeligt antal af gymnasieeleverne ikke længere får musikundervisning i løbet af deres gymnasietid.

"Når musikfaget forsvinder som obligatorisk fag i gymnasiet, har vi samtidig lukket for ideen om, at musik er et fælles og almendannende fag i gymnasiet. Muligheden for at specialisere sig er der stadig, hvis man vælger musik som valgfag. Men når man ikke obligatorisk introduceres til musikfaget, er færre gymnasieelever tilbøjelige til at vælge musik i 2. og 3. g. Samlet set betyder det mindre musikundervisning i gymnasiet," konstaterer Frede V. Nielsen.

Ligesom på en række andre mindre fag - særligt de kreative fag - er tendensen, at musikfaget i dag glider sammen med andre mindre fag i tværfaglige blokke - både i folkeskolen-og i gymnasiet. Musikfaget breder sig altså over flere fag, men det udviskes samtidig som selvstændigt fag. Og det er bekymrende, mener forskerne.

"Uanset hvordan man tolker udviklingen, står det klart, at musikfaget i undervisning og uddannelse står ved en skillevej - skal faget stå i skyggen af de andre fag eller skal det udvikle sig selvstændigt? Og her skal man huske, at det er intet mindre end hele vores musikkultur, der er på spil," siger Frede V. Nielsen.

Fakta
Rapporten offentliggøres ved en konference den 28. oktober 2010 på Borups Højskole under temaet 'Hvad skal vi med musikundervisning?' Der vil være debat med et panel af musikmennesker og politikere, heriblandt Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Karin Nødgaard (DF), Troels Christensen (V), Bente Dahl (R) og Frede V. Nielsen (DPU).

Rapporten: 'Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og Perspektiv 2010' kan rekvireres ved at kontakte Lennart Ahlfors på lahl@dpu.dk eller på telefon 8888 9616. Pris: 100 kr.

 

Download rapport

Musikfaget i undervisning og uddannelse - Status og perspektiv 2010

Kontakt


<od />Frede V. Nielsen: E-mail: fvn@dpu.dk; tlf: 8888 9824; mobil: 2764 0907

Sven-Erik Holgersen: E-mail: svho@dpu.dk; tlf: 8888 9822; mobil 5049 5465

Finn Holst: E-mail: fihc@dpu.dk; tlf. 8888 9861; mobil 6168 0902