DPU

Aarhus Universitets segl

Klimakrisen kræver verdensomsorg

Klimaforandringerne og biodiversitetskrisen er de største globale problemer, og de kommer til at sætte rammerne for hele den verden, som nutidens børn vokser op i. Derfor bliver målet om at skabe bæredygtighed også en pædagogisk udfordring, men hvordan griber vi den an? DPU sætter fokus på udfordringerne som UNESCO Chair og er til maj medarrangør af forskningsfestivalen CApE om Verdensomsorg og klimakrise.

”Børnene lever i en verden, der er under grundlæggende forandring. Det er en udfordring at få den kommende generation til at blive en del af løsningen snarere end en del af problemet i forhold til klima, biodiversitet og forurening. Det er også en opgave for dagtilbuddene. Det er centralt, at børnene kan forstå sig selv som en del af naturen snarere end som forbrugere af den, men samtidig skal små børn ikke tro, at de skal tage hele verden på deres små skuldre her og nu,” siger Ditte Winther-Lindqvist, som forsker i udvikling af grøn omstilling i dagtilbud som et spørgsmål om verdensomsorg.

Hun er en af arrangørerne af CApE-festivalen om verdensomsorg og klimakrise, der løber af stablen 1. til 4. maj 2023 i København.

Festivalen er et samarbejde mellem forskere ved DPU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Over tre dage vil der blive sat fokus på klimaforandringer, bæredygtig pædagogik og verdensomsorg som både pædagogisk, politisk og kulturel udfordring. Forskere, praktikere, kunstnere og aktivister deltager i festivalen, der byder på både foredrag, paneldebatter, workshops og oplæsninger.

Tirsdag den 2. maj er DPU vært, når det er klimakrisen som en pædagogisk udfordring, der står i centrum. Eksperter fra både forskning og praksis vil fortælle om den seneste udvikling inden for bæredygtig pædagogik fra vugge til krukke.

Handlekraft frem for angst og håbløshed

Det er ikke første gang, mennesker har undergravet deres eget levegrundlag gennem en rovdrift på naturen. Gennem historien har man set samfund på alle kontinenter kollapse som et resultat af menneskers aktiviteter, der har ført til de omgivende økosystemers sammenbrud. Men forskellen mellem de lokale katastrofer og situationen i dag er, at det er hele det globale system, der er truet, og dermed selve grundvilkårene for en menneskeværdig tilværelse i fremtiden.

Det kan opleves som helt håbløst for børn og unge. De efterlades med udfordringen om at skulle finde løsninger på de miljøproblemer, deres forældres og bedsteforældres generationer har skabt. Derfor er det et ansvar for de voksne at vise, at den grønne omstilling kan lykkedes.

”Børnene skal rustes til en verden, hvor klimaforandringer og miljøproblemer er de største globale udfordringer, og vi alle er nødt til at bidrage til løsningerne, men samtidig er det afgørende, at børnene udvikler handlekraft og ikke angst og håbløshed,” understreger Ditte Winther-Lindqvist og fortsætter:

”Verdensomsorg er et nøglebegreb. Vi har brug for at udvikle en pædagogik, der ikke snævert fokuserer på læring, men i stedet udfordrer den gængse natur-menneskeforståelse og lægger vægt på vores forbundethed med hinanden og naturen. Solidaritet mellem mennesker og på tværs af generationer er helt central, hvis vi skal kunne skabe forandringer, som er bæredygtige både miljømæssigt og socialt.”

Hun er selv forskningsleder for projektet ’Green Transition and World-Care in Early Years Education’, som gennemføres i ti daginstitutioner i Fredensborg Kommune. Med inddragelse af både ledere, pædagoger og forældre undersøger forskerne, hvordan grøn omstilling i dagtilbud kan udvikles som et spørgsmål om verdensomsorg med et fokus på både muligheder og udfordringer for en bæredygtig pædagogik i dagligdagens praksis, aktiviteter, projekter, vaner og strukturer. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

DPU som UNESCO Chair på småbørnsområdet

Udvikling af bæredygtighed og omsorg i dagtilbud står samtidig som et af de helt centrale omdrejningspunkter, når DPU frem til 2026 er UNESCO Chair og dermed står i spidsen for at skabe internationale samarbejder omkring forskning og udvikling på småbørnsområdet.

”Vi er blevet udnævnt af UNESCO til at stå i spidsen internationalt, fordi vi i Danmark har unikke traditioner for vuggestuer, børnehave, forældresamarbejde og en delt omsorg for børn mellem hjem og institution. Vores forskningsmæssige indsigt og erfaringer med, hvordan man kan sikre småbørn de bedste trivsels- og udviklingsbetingelser, skal bredes mere ud internationalt”, siger Ditte Winther-Lindqvist og afslutter.

”Vi står med konsekvenserne af klimaforandringer og biodiversitetskriser, som de største globale problemer i dag, og at håndtere dem er dermed en fælles international dagsorden. Vores særlige fokus på bæredygtighed og verdensomsorg, som også en pædagogisk opgave, er en del af de udfordringer, som man på tværs af landegrænser er nødt til at se ind i nu.”

Yderligere information

Læs mere om CApE-festival: Klimakrise & verdensomsorg

Følg DPU’s indsats som UNESCO Chair for småbørnsområdet


Kontaktoplysninger

Ditte Winther-Lindqvist

Mail: diwi@edu.au.dk

Tlf.: 30 13 93 23