DPU

Aarhus Universitets segl

Kan daginstitutioner gøre en forskel for udsatte børn?

Hvordan tager vi bedst hånd om socialt udsatte børn? Det vil forskere fra DPU, Aarhus Universitet, undersøge i et nyt forskningsprojekt bestilt og finansieret af Socialministeriet. Formålet er at styrke pædagogers viden om, hvordan de med en målrettet pædagogisk indsats kan forbedre livschancerne for socialt udsatte børn.

DPU, Aarhus Universitet, styrker nu sin forskning i udsatte børns læring og trivsel i daginstitutioner. Et omfattende forskningsprojekt, Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA), skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse.

Forskningsprojektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet og strækker sig over tre år. Forskerne vil afprøve forskellige pædagogiske modeller og dermed kaste lys over hvilken indsats, der har bedst effekt. Er det en særlig vidensbaseret og målrettet pædagogisk indsats, er det en tæt forældrekontakt, eller er det den almindelige gode pædagogiske praksis, der finder sted i dag?

"Den pædagogiske indsats består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. Men det er vigtigt, at det sker i et inkluderende miljø, det vil sige i det rum, hvor børnene befinder sig til dagligt – blandt de andre børn i børnehaven," forklarer lektor Bente Jensen, DPU, Aarhus Universitet, der leder projektet.

Tidlig indsats og forældreinddragelse
Forskningsprojektets langsigtede mål er at indsamle viden om, hvad pædagoger og daginstitutioner kan gøre for at sikre børn fra udsatte familier bedre livschancer, så de senere hen i livet undgår tunge sociale problemer, og i stedet får sig en uddannelse, et arbejde og et godt liv.

"National såvel som international forskning peger på, at jo tidligere vi sætter ind over for de udsatte børn, jo bedre. Det kommer både barnet og samfundet til gode. Fra udlandet ved vi også, at forældreinddragelse virker. Og der er grund til at antage, at forældreinddragelse kan få samme positive effekt herhjemme," siger Bente Jensen.

Effektmålinger af indsatsen
6000 børn, fordelt på 120 daginstitutioner i fire af landets kommuner, indgår i undersøgelsen. Børnene bliver inddelt i tre grupper, der hver udsættes for forskellige former for indsats. I en af grupperne vil fokus være på børnenes trivsel og læring; i en anden suppleres med forældreinddragelse; og i en tredje gruppe vil der ingen indsats ske (kontrolgruppe). På den baggrund vil forskerne sammenligne børnegrupperne og undersøge hvilken model, der viser de bedste effekter i praksis, samt hvilke forhold (uddannelse, ledelse mv.), der skaber mest positiv effekt.

"Effekterne måles ved at undersøge børnenes udbytte af indsatsen. Her ser vi på udviklingen i børnenes personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer, som dækker over deres evner til at håndtere konflikter, samarbejde, forstå logiske sammenhænge samt deres sproglige kompetencer," siger Bente Jensen.

Forskningsbaseret uddannelsesprogram
Forskning og effektmåling af den pædagogiske indsats står ikke alene, men sammenkædes med efteruddannelsestilbud til pædagoger og ledere.

Et forskningsbaseret uddannelsesprogram skal kvalificere ledere og pædagoger til at arbejde systematisk med læring og forandringsprocesser i daginstitutionerne. I tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammet samarbejder forskergruppen med professionshøjskoler, som skal stå for de specifikke uddannelsesforløb, der knytter sig til den konkrete pædagogiske indsats.

Fakta om forskningsprojektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud' (VIDA)
Forskningsprojektet bygger videre på resultater fra HPA-projektet: Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt fra 2009.

Fakta om børns rettigheder
Ifølge lovgivningen skal udsatte børn stilles lige med andre børn (Dagtilbudsloven 2007, Serviceloven 2004, FN's Børnekonvention 1989). Det betyder, at udsatte børn har 'ret' til omsorg, tilknytning, inddragelse samt undervisning.

 

Læs mere

om VIDA-projektet og HPA-projektet på

 

www.dpu.dk/vida

Nyhed på Socialministeriets hjemmeside:

Nyt forskningsprojekt skal hjælpe udsatte børn i daginstitutioner


Kontakt

Projektleder Bente Jensen

Videnskabelig assistent Mette Friis-Hansen