DPU

Aarhus Universitets segl

It-støtte giver ordblinde bedre læseforståelse

It-støtte har en gavnlig effekt på ordblinde skoleelevers læseforståelse og stavning. Men mange ordblinde, der har fået tildelt it-støtte i form af ordforslag ved skrivning og oplæsning ved tekstlæsning, bruger ikke hjælpemidlerne i hverdagen. Det viser en ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet, der giver anbefalinger til, hvordan ordblinde elevers brug af it-støtte kan forbedres.

Forskere fra DPU, Aarhus Universitet, har netop udgivet rapporten ’Projekt It og ordblindhed’, hvor de har undersøgt effekten af it-støtte på ordblinde elevers skriftsproglige udvikling.

I alt 113 ordblinde elever fra hhv. Norddjurs, Gentofte og Holbæk Kommune deltog i projektet. Eleverne gik i 5. klasse, da projektet startede, og de havde fået tildelt it-støtte i løbet af 4. klasse. I projektet indgik der bl.a. læse- og stavetest, hvor de ordblinde elever skulle løse opgaver med og uden it-støtte.

”Ordblinde har store vanskeligheder med hverdagens læse- og skriveopgaver. Brug af it-støtte ser ud til at kunne hjælpe de ordblinde i en vis udstrækning.  Projektet viste, at de ordblinde fik en bedre læseforståelse, når de havde oplæsningsstøtte, end når de skulle læse uden. Desuden havde det en positiv effekt på elevernes stavning, når de brugte et ordforslagsprogram”, siger Dorthe Klint Petersen, lektor på DPU, Aarhus Universitet og og medforfatter til rapporten.

Anbefalinger til større succes med it-støtte

Men projektet viste også, at hovedparten af de ordblinde elever ikke anvendte deres it-støtte i forbindelse med læse- og skriveopgaver i det daglige. DPU-forskernes rapport giver derfor en række anbefalinger til, hvordan ordblinde elevers brug af it-støtte i hverdagen kan forbedres.

”Vi peger på en række indsatsområder i forhold til, hvordan vi kan få større succes med at implementere it-støtte til ordblinde elever. F.eks. er det vigtigt, at de voksne omkring barnet hjælper barnet til en aktiv målrettet brug af it-redskaberne i hverdagen, både i skolen og i fritiden. Den ordblinde elev må have en kontaktperson på skolen, der både har kendskab til læsevanskeligheder og it, og som kan hjælpe eleven til en effektiv brug af it-hjælpemidlerne, og der skal etableres en koordineret indsats på tværs af lærerteamet i den ordblinde elevs klasse, som sikrer, at alle lærere er informeret om, hvordan den ordblinde skal anvende sine hjælpemidler i hverdagens læse- og skriveopgaver. Det forudsætter selvfølgelig, at man på skolen har de nødvendige ressourcer til rådighed’, siger Elisabeth Arnbak, lektor på DPU, Aarhus Universitet og medforfatter til rapporten.

Hent rapporten

’Projekt It og Ordblindhed - En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet’ (pdf)

Fakta


Deltagerne til projektet blev udvalgt med udgangspunkt i en indledende spørgeskemaundersøgelse blandt landets læsekonsulenter om brug af kompenserende it.

Udover de 113 ordblinde elever deltog en kontrolgruppe med 50 middelgode læsere i projektet.

Deres læseudvikling fungerede som sammenligningsgrundlag.  De ordblinde elever blev fulgt over to skoleår med i alt fire testgange.

Herudover besvarede både lærere og ordblinde elever spørgeskemaer om brug af it i hverdagen, og de ordblinde elever førte logbog over deres brug af it i udvalgte uger. 

Undersøgelsen var finansieret af Undervisningsministeriet.

Kontakt

Dorthe Klint Petersen

Elisabeth Arnbak