DPU

Aarhus Universitets segl

International undersøgelse skal kortlægge, hvad corona har betydet for skolen

Ny stor international undersøgelse skal sammenligne, hvordan undervisningen og læringen i skolen er blevet påvirket af coronapandemien i forskellige lande, og hvordan de foranstaltninger, der er indført, har bidraget til håndtering af udfordringerne.

I flere lande er der allerede gennemført forskellige lokale undersøgelser af, hvordan coronapandemien har påvirket skolen, men der mangler stadig førstehåndsinformation, som er indsamlet på en systematisk og videnskabelig måde, og som derfor kan tilvejebringe sammenlignelige data på et internationalt niveau.

”Stort set hele verden er ramt af coronasundhedskrisen, og hvis vi ikke lærer af hinanden, kan det udvikle sig til en uddannelseskrise på længere sigt. Derfor undersøger vi nu, hvordan undervisningen og læringen er blevet påvirket af skolelukninger og forstyrrelser under pandemien, og hvordan de tiltag, der er gennemført for at afbøde virkningerne, har virket indtil nu,” siger leder af Nationalt Center for Skoleforskning på DPU, Christian Christrup Kjeldsen, som er en af forskerne bag den danske del af undersøgelsen, der har titlen Responses to Educational Disruption Survey (REDS).

Forskerne vil blandt andet se på nationale og skolebaserede retningslinjer, skolelukninger, støtteforanstaltninger, tilpasning af undervisning og eksamen, og hvordan lærere, elever og ledere har oplevet konsekvenserne af tiltagene.

Indblik i lærernes brug af it

Lærernes brug af it i undervisningen, deres holdninger til it og deres selvopfattede kompetencer til at anvende it i undervisningen vil også blive undersøgt og sammenlignet med tilsvarende data fra før krisen.

Den del af undersøgelsen er mulig, fordi Danmark i 2018 deltog i den internationale undersøgelse International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Ved at bede de samme lærere om at besvare samme spørgeskema igen kan man opnå et præcist billede af konsekvensen af coronakrisen, fortæller professor Jeppe Bundsgaard, der er national forskningskoordinator for ICILS.

”Det her er en unik mulighed for at få indblik i en helt konkret begivenheds betydning for udviklingen af brug og opfattelser af it. Forskningsmæssigt er det spændende at kunne gennemføre et såkaldt panelstudie med de samme lærere. Det vil give os en forståelse af, hvilken betydning forskellige typer af forudsætninger har haft for lærernes reaktioner på pandemien,” siger han.

Fakta om projektet

  • Responses to Educational Disruption Survey (REDS) er et samarbejde mellem UNESCO og IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement).
  • I Danmark gennemføres undersøgelsen af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, der er dansk IEA-partner.
  • Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, som sendes til nationale eksperter/myndigheder, skoleledere samt lærere og elever i 8. klasse.
  • Data indsamles i andet halvår af 2020, hvorefter en dansk og en international rapport udgives i sommeren 2021.

Kontakt

  • Christian Christrup Kjeldsen, leder af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), DPU, Aarhus Universitet, kjeldsen@edu.au.dk, mobil: 51370188
  • Jeppe Bundsgaard, professor, DPU, Aarhus Universitet, jebu@edu.au.dk, mobil: 31192607
  • Jacob Christensen, National forskningskoordinator for REDS, NCS, DPU, Aarhus Universitet, jach@edu.au.dk, mobil: 22288781