DPU

Aarhus Universitets segl

Informationsteknologi kan åbne for naturoplevelser hos børn

Børn kommer mindre ud end tidligere generationer, men informationsteknologi kan være en vej til at få børn og unge ud i naturen og styrke både læring og sanseoplevelser. Det påpeges i en ny rapport fra forskningsprojektet ”Naturlig teknik”.

Børns dagligdag er blevet mere institutionaliseret og stillesiddende. Dagligdagen ligger i faste rammer og børn har mindre tid til at undersøge omgivelserne uden voksnes indblanding. Det er derfor ikke overraskende, at nutidens børn kommer mindre ud i naturen end foregående generationer.

Men en nyt forskningsrapport påviser nu, at smartphones og andre nye teknologier også kan være en vej til gode naturoplevelser for børn og unge.

”Der har længe været fokus på, at den voksende brug af smartphones distraherer, og sætter fordybelsen under pres. Når vi taler om børn og unge, er det ofte teknologiens negative sider, der fremhæves. Men nu viser det aktuelle forskningsprojekt, hvordan brug af internettet og apps på smartphones også kan bruges til at give gode naturoplevelser”, siger lektor Theresa Schilhab fra DPU, Aarhus Universitet. Hun er en af forfatterne til rapporten ”Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser”, der netop er udkommet.

”Vi havde en forventning om, at naturoplevelser stod i modsætning til brug af teknologi, men i stedet har vi fundet mange eksempler på, hvordan informationsteknologi kan ’lukke naturen op’ og motivere børn og unge til flere naturoplevelser”, siger Theresa Schilhab.

Hun understreger, at det er en meget positiv nyhed, forde det er veldokumenteret, at naturoplevelser øger børn og unges velbefindende og deres generelle trivsel ved eksempelvis af stimulere til fordybelse.

Rapporten viser også, at børn og unge kommer ud i naturen med mange andre formål end at søge fordybelse. Det er først senere i livet, når de er vant til at færdes i naturen, at de prioriterer fordybelse og muligheden for ’at stresse af’.

Teknologien skal understøtte oplevelserne

Naturen påvirker både vores motivation, oplevelser og læring, og har dermed positive effekter på både fysisk og psykisk sundhed, og informationsteknologier kan give os adgang til steder og viden, vi ikke ville have haft adgang til uden. Det kan for eksempel være muligheden for at følge livet i en uglerede eller høre lydene omkring ørredæg i et vandløb. Men det kan også være virtuelle universer som eksempelvis Pokemon Go, der motiverer til leg og bevægelse i naturen.

Teknologien har dermed et stort potentiale. Den kan stimulere til nye naturoplevelser og udvide grænserne for vores sanser, så børn og unge bliver nysgerrige og får lyst til at vende tilbage. Men det kræver samtidig at teknologien skal understøtte, men ikke overtage sanseoplevelserne.

I den næste fase af projektet vil forskerne derfor undersøge, hvor gode de forskellige teknologier så er til at fastholde interessen for naturoplevelser hos børn og unge. Forskerne vil bl.a. følge, hvordan grupper af børn helt konkret bruger udvalgte teknologier i eksempelvis naturparker, og hvad det betyder for børnenes læring og interaktion med naturen og hinanden.

Yderligere information

”Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser” er skrevet af Theresa Schilhab, Gertrud Lynge Esbensen og Jonas Vestergaard Nielsen.

Rapporten er udarbejdet som et led i forskningsprojektet ”Naturlig teknik” under Center for Børn og Natur. Det er et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Friluftsrådet. Projektet er støttet af Nordea-fonden.