DPU

Aarhus Universitets segl

Hyldest til hverdagen i skolen

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 70 fra juni 2014 om dansk skolehistorie. Historieskrivning hylder typisk konger og skelsættende datoer, men "Dansk skolehistorie" - et nyt epokegørende værk - er en hyldest til skolens hverdagsliv og mangfoldighed. Med hårde bænke, en lugt af pibesovs, tørst og tissetrang. Den nye skolehistorie lander i et særligt skoleår: 200 år med undervisningspligt og ny folkeskolereform.

MEGET HAR ÆNDRET SIG i den danske skole gennem de sidste 200 år, men toiletterne er stadig ofte klamme. På den årlige Skoletoiletdag i maj rapporterede medierne om gule toiletkummer og våde toiletbrætter, der får eleverne til at holde sig. Men selv om toiletter trods alt ser helt anderledes ud i dag end for 200 år siden, er selve debatten om skoletoiletter ikke ny. Hygiejne var også et tema i 1800-tallet, hvor der typisk blot var et latrin i skolegården – hvis man var heldig. På nogle landsbyskoler var der ingenting, så eleverne måtte gå ud på marken eller lærerens mødding. Mange læger skrev klager over de dårlige toiletforhold, og i 1880’erne nedsatte man en hygiejnekommission til inspektion af skolens sanitære forhold.