DPU

Aarhus Universitets segl

Hvordan kan it understøtte den pædagogiske og didaktiske praksis?

Hvordan kan it understøtte og udfordre den pædagogiske og didaktiske praksis i daginstitutioner, i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne? Det bliver temaet på en konference på Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København, d. 14. maj.

Aarhus Universitet samler førende eksperter inden for læring, didaktik og teknologi til en konference i København d. 14. maj. Oplæg og diskussioner kredser om didaktiske, organisatoriske og teknologiske potentialer og udfordringer forbundet med it i undervisning og pædagogik i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser.

Store forventninger til it i skolen

Konferencen henvender sig især til de, der til dagligt står med udfordringerne – pædagoger, skolelærere og gymnasielærere. Særligt i skolen vinder den nye teknologi frem.

”Der er store forventninger til teknologiens potentialer i skolen. Men selv om danske lærere er blandt dem i verden, der anvender it mest i undervisningen, så føler mange stadig, at teknologien rummer flere potentialer, end de reelt udnytter. Udfordringen består i at udfylde det tomrum, der er mellem det, der potentielt kan lade sig gøre med teknologien som didaktisk redskab, og det, der reelt sker ude i klasserne i dag, ” siger Jeppe Bundsgaard, lektor ved Aarhus Universitet. Han forsker i it i undervisningen og er en af initiativtagerne til konferencen.

Teknologi kræver innovativ undervisning

Konferencen kredser om tre perspektiver: Et institutionelt udviklingsperspektiv, et teknologiperspektiv og et fagdidaktisk perspektiv. Gennem de tre perspektiver sætter forskerne fokus på de muligheder, udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med it som didaktisk redskab.

”Teknologi gør en forskel i skolen, men det er ikke nødvendigvis en positiv forskel. Teknologi tilbyder handlemuligheder, der både kan fremme og hæmme elevernes læring. Derfor er det helt afgørende at forstå digital teknologi i sammenhæng med digital forandringsledelse og en opdateret didaktik, der opfatter brug af teknologi som en integreret del af en innovativ undervisningskultur, ” siger Thomas Illum Hansen, der er leder af det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, og en af forskerne bag konferencen.

Korte oplæg og debat

Ved konferencen mødes en række forskningstraditioner og tilgange til it i uddannelse - fra det primært fagdidaktiske til det primært teknologiske. Konferencen byder på af korte oplæg og diskussion på tværs af perspektiverne og kredser både om skoler, ungdomsuddannelser og i daginstitutioner. Konferenceformen indbyder til aktiv deltagelse og lægger op til livlige og inspirerende diskussioner undervejs. 

Fakta om konferencen

Tid og sted: 14. maj kl. 9-16 i Festsalen, A220, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Deltagelse: 200 kr.

Program og tilmelding

Bag konferencen står Aarhus Universitet og læremiddel.dk

Kontakt

Jeppe Bundsgaard, lektor ved Aarhus universitet