DPU

Aarhus Universitets segl

Hvad betød corona-nedlukningerne for læreres brug af informationsteknologi?

Erfaringerne med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital fjernundervisning gjorde ikke lærerne mere negativt stemte over for brugen af computere og digitale værktøjer i undervisningen. Tværtimod steg brugen også efter den første bølge af corona-nedlukninger var slut. Det viser en ny undersøgelse af læreres brug af it i undervisningen efter coronapandemien.

I 2019 blev den internationale undersøgelse ICILS 2018 offentliggjort, som undersøgte elevers computer- og informationskompetence og lærernes brug af computere i og uden for undervisningen. Siden blev verden ramt af coronapandemien. Eleverne blev sendt hjem, og undervisningen skulle pludselig omlægges fra fysiske klasselokaler til digital fjernundervisning. Hvad de erfaringer har betydet for læreres holdning til og brug af computere og informationsteknologi i undervisningen afdækkes nu i en ny undersøgelse.

”Lærerne stod foran en næsten umulig opgave, da skolernes fysiske undervisning pludselig blev lukket ned som følge af coronapandemien og i stedet skulle gennemføres digitalt. Men trods alle de benspænd, som skolerne måtte igennem, og de problemer der opstod undervejs, så er danske lærere fortsat meget positive over for brug af it i undervisningen,” siger adjunkt Jacob H. Christensen fra DPU, Aarhus Universitet.

Han har været national forskningskoordinator for den ekstraordinære ICILS-undersøgelse ICILS Teacher Panel. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i bogen ”It i skolen under coronapandemien”.

Større brug af it i skolen

”Undersøgelsen blev gennemført efter den første nedlukning blandt de samme lærere og skoler, der deltog i ICILS 2018. Man kunne have forestillet sig, at erfaringerne med nedlukningerne ville have betydet en dalende opbakning blandt lærerne. Men det er altså ikke tilfældet. I stedet førte de tilsyneladende til øget brug af it, også i den ordinære undervisning efterfølgende,” siger Jacob H. Christensen og uddyber:

”Det, vi kan se i undersøgelsen, er blandt andet, at der nu er større brug af it, når det handler om at understøtte kommunikationen og samarbejdet mellem eleverne. Lærerne synes også, at de tekniske rammer er blevet bedre. Og så er lærerne begyndt at samarbejde meget mere om brugen af it i undervisningen. Det er en meget positiv udvikling, at lærerne nu bruger hinanden mere.”

Jacob H. Christensen understreger, at undersøgelsen er gennemført mindre end et år efter den første bølge af corona-nedlukningerne og derfor giver et øjebliksbillede, og han påpeger afsluttende:

”Det er for tidligt at konkludere, om det er en varig udvikling, man kan se i lærernes brug af it og digitale værktøjer i undervisningen. Men en af de ting, der fremgår af undersøgelsen, er, at lærerne har fået øget deres opmærksomhed på, at eleverne opnår den fornødne computer- og informationskompetence til at kunne klare sig i en teknologidrevet verden.”

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen International Computer and Information Literacy Study – Teacher Panel (ICILS TP) er blevet gennemført i Danmark, Finland og Uruguay blandt de samme skoler og lærere, som deltog i ICILS 2018.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Jacob H. Christensen, Jeppe Bundsgaard og Christian C. Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet. Endvidere har Morten Pettersson og Stig T. Gissel fra UCL bidraget til den endelige rapport. Undersøgelsen er samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og DPU, Aarhus Universitet. 

I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.

De danske resultater er samlet i bogen ”It i skolen under coronapandemien”, som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag.