DPU

Aarhus Universitets segl

Højtuddannede forældre er særligt aktive i forbindelse med skolevalg

Forældre med lange videregående uddannelser er mere aktive, når de skal vælge skole til deres barn sammenlignet med andre forældre. Denne forskel i skolevalgsstrategier er dog ikke et udtryk for, at højtuddannede forældre ønsker noget andet af deres barns skole end andre forældre, og det fører kun i begrænset omfang til, at de vælger anderledes mellem offentlige og private skoletilbud.

Igennem de seneste år er der sket en bevægelse af elever fra folkeskolen til frie grundskoler. Andelen af elever i 1. klasse, som går på en fri grundskole, er steget fra ca. 12 % i 2007 til ca. 17 % i 2018. På 8. klassetrin går mere end hvert femte barn nu i en fri grundskole. Det betyder, at Danmark er et af de OECD-lande, hvor flest elever går i et privat skoletilbud.

Udviklingen har været genstand for stor debat, og nu har forskere fra Nationalt Center for Skoleforskning/DPU, Aarhus Universitet undersøgt, hvad der kendetegner forældre, der vælger frie grundskoler. Undersøgelsen viser, at der er en svag sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske baggrund og deres skolevalg.

”Forældre med lange videregående uddannelser og med de højeste indkomster vælger lidt oftere en fri grundskole, men der er ingen forskelle i skolevalg for den brede midtergruppe af forældre med korte og mellemlange uddannelser og de midterste indkomstgrupper,” siger Ida Gran Andersen, der er adjunkt på DPU, Aarhus Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Højtuddannede forældre har særlige strategier

Forskerne fandt også en sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og deres strategier i forbindelse med skolevalg.

”Højtuddannede forældre benytter nogle strategier, når de vælger skole til deres børn, som er forskellige fra de andre forældres. De forsøger at optimere på deres børns skolegang ved fx at bosætte sig et sted, hvor der er en god skole, de opsøger aktivt information, blandt andet i deres netværk, og de involverer sig generelt mere i børnenes skolegang. Men det medfører ikke nødvendigvis, at de vælger en fri grundskole til deres barn,” siger Ida Gran Andersen.

Fire typer forældre

De fleste forældre har samme rationaler for deres barns skolegang - de ønsker sig dybest set glade og robuste børn, som opnår et grundlæggende fagligt fundament igennem deres skoletid. Rapporten viser dog, at forældre kan beskrives som fire typer baseret på deres præferencer for skolevalg:

”Vi finder fire typer forældre i data, som har forskellige prioriteringer i forhold til, hvilke faktorer de finder vigtigst ved deres barns skole. De fire typer, som vi kalder de lokale, de ambitiøse, de fællesskabsorienterede og de pragmatiske, har forskellig sandsynlighed for at vælge en fri grundskole. De ambitiøse og de fællesskabsorienterede er mere tilbøjelige til at vælge en fri grundskole, mens de lokale og de pragmatiske er mindre tilbøjelige til at vælge en fri grundskole,” siger Ida Gran Andersen.

Men typerne reflekterer ikke forældrenes uddannelsesniveau, og forældrenes skolepræferencer bidrager derfor ikke til sociale forskelle i skolevalget.


Hent rapport

Forældres skolevalg. En analyse af rationaler og strategier for forældres valg af skole i Danmark 
Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS #5, 2019, Aarhus Universitetsforlag

Fakta

  • Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 5.547 repræsentativt udvalgte forældre til børn i den skolepligtige alder samt kvalitative interview med 20 forældre fordelt på folkeskoler og frie grundskoler.
  • Den afrapporterer resultaterne af et forskningsprojekt, som er etableret i samarbejde mellem Nationalt Center for Skoleforskning/DPU Aarhus Universitet, Frie Skolers Lærerforening og Epinion.
  • Formålet med projektet var at undersøge social ulighed i forældres rationaler og strategier for skolevalg med særligt fokus på valg mellem offentlige og private skoletilbud.

Kontakt

Ida Gran Andersen
Adjunkt, Nationalt Center for Skoleforskning/DPU, Aarhus Universitet
Mail: idagran@edu.au.dk 
Mobil: 53 34 79 79