DPU

Aarhus Universitets segl

Gymnasieelev har metode til at lette matematikundervisningen

Gymnasieeleven Clara Guttman Andersen er kåret som vinder af Projekt Forskerspirer 2014 inden for kategorien humaniora. Hendes forskningsprojekt bygger på en humanistisk metode, der gør det nemmere for elever at udføre matematiske beviser.

Clara Guttman Andersen ved siden af undervisningsminister Christine Antorini

Mange gymnasieelever har svært ved at knække koden, når det drejer sig om at udføre matematiske beviser. Det har Clara Guttman Andersen fra Vordingborg Gymnasium forsøgt at finde en løsning på i talentudviklingskonkurrencen Projekt Forskerspirer 2014. Hendes forskningsprojekt er netop blevet kåret som Årets Forskerspire inden for kategorien humaniora. Hun har i løbet af hele processen fået sparring fra sin mentor Uffe Thomas Jankvist, lektor i matematikkens didaktik på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

”Det har været en fornøjelse at samarbejde med Clara. Inden hun tog kontakt til mig, havde hun selv fundet fagdidaktisk litteratur og havde oveni købet formået at sætte sig ind i det, selvom det var skrevet på et højt forskningsniveau. Det vidner om, hvor dygtig og nysgerrig, hun er,” fortæller han.

Svær skoleovergang

Clara Guttman Andersen fik idéen til sit forskningsprojekt, fordi hun selv havde oplevet, at overgangen fra folkeskolen til gymnasiet var svær inden for matematikken.

”Så snart jeg kom på gymnasiet handlede undervisningen om bevisførelse, hvor den i folkeskolen havde drejet sig om regneeksempler. Jeg tror, at man vil kunne mindske overgangsproblematikken, hvis man introducerer matematiske beviser for eleverne allerede i folkeskolen og på den måde forbereder dem på, hvad de skal arbejde med i gymnasiet,” fortæller hun.

Argumentationsmodel som løsning

Ifølge Clara Guttman Andersen kan den svære matematiske bevisførelse blive nemmere, hvis eleverne bruger en humanistisk argumentationsmodel som hjælpemiddel.

”Toulmins argumentationsmodel kan bruges til at danne overblik over bevisets forskellige informationer ved at kategorisere informationerne i påstand, belæg og hjemmel. I et pilotforsøg med en folkeskoleklasse fandt jeg ud af, at modellen fungerede som et godt værktøj for de fleste elever til at identificere sætningen og definitionerne i et matematisk bevis,” fortæller hun.

Originalt projekt

Clara Guttman Andersens forskningsprojekt er udvalgt blandt 132 projekter. Opgaven slap gennem nåleøjet på grund af dens kreativitet og balance mellem teori og praksis.  

"Clara har lavet et selvstændigt og originalt projekt, som er præget af en høj detaljeringsgrad og en indgående faglig forståelse og sikkerhed. Præsentationen viser metodisk og teoretisk bevidsthed og bygger på en tværdisciplinær tilgang, der som mål har at tage et skridt på vejen mod en forbedring af elevers ræsonnementskompetence og tankegangskompetence i forhold til at at lære og forstå matematik. Projektet har en fin balance mellem akademiske overvejelser og elevens erfaring med de vanskeligheder, der kan være forbundet med at lære og lære nyt," fortæller Mette Jørgensen, der var en del af bedømmelsesjuryen til Projekt Forskerspirer 2014.

Midler til flere pilotforsøg

Udover at have fået stor anerkendelse for sin akademiske kunnen har Clara Guttman Andersen også vundet 20.000 kroner for sit vinderprojekt.

”Jeg vil gerne bruge pengene på at lave flere pilotforsøg med folkeskoleelever, og så håber jeg, at jeg kan komme til at skrive en videnskabelig artikel ud fra mit forskningsprojekt,” fortæller hun.