DPU

Aarhus Universitets segl

Gode rammer om skolemåltidet bidrager til børns sundhed og trivsel

Spisepausen i skolen handler om meget mere end bare den mad, der er i madpakken eller på tallerkenen. Den er i lige så høj grad en social aktivitet, der styrker trivsel og fællesskab i klasserne. DPU-forsker står bag den undersøgelse, som Fødevarestyrelsens nye anbefalinger til gode rammer for børns måltider i skole og SFO tager afsæt i.

Klokken ringer til spisefrikvarter – nu skal eleverne spise. Men det er ikke helt ligegyldigt hvordan. Måltiderne ser forskellige ud fra skole til skole, men de er en fast del af alle skolers hverdag. Vi har længe vidst at sund mad fyldt med god smag er vigtig; men faktisk har det også stor betydning, hvordan måltiderne i skolen foregår.

Her kan de voksne på skolerne gå forrest som gode rollemodeller, der signalerer, at måltidet er vigtigt, ligesom de skal sikre, at rammerne om spisepausen er i orden og passer til elevernes alder.

Sådan lyder nogle af Fødevarestyrelsens nye anbefalinger til de lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle, der skal skabe gode rammer for børns måltider i skole og SFO. Anbefalingerne tager afsæt i en undersøgelse, som Karen Wistoft, der er professor (MSO) ved DPU, Aarhus Universitet, står bag. Hun mener, at corona-situationen har aktualiseret behovet for at se med nye øjne på rammerne for måltiderne i skolen.

”Gode rammer om måltiderne kombineret med velsmagende, sund mad, giver grobund for koncentration og lyst til at lære. Mange elever har haft det svært i corona-tiden. Eleverne skal igen lære at gå i skole, være en klasse og finde tilbage til de forventninger, skolen har til dem, og de selv har til lærerne. Her er fælles måltider et oplagt rum til at få snakket sammen om, hvad de har været igennem og ’finde’ hinanden igen. Det kan de gode rammer om måltiderne understøtte, ”siger Karen Wistoft.

Anbefalingerne er relevante for både skoleledere, skolebestyrelser, lærere, pædagoger, madprofessionelle, sundhedsplejersker, elevråd og forældre. Og de kan bruges uanset om eleverne selv har madpakker med, eller om de får mad gennem en madordning.


Læs mere

Fødevarestyrelsens guide ’Rammer om det gode måltid’

Fødevarestyrelsens anbefalinger til sundere mad i skoler og fritidsordninger

Se filmene ’Gode rammer om måltiderne – hver dag!’ og ’Voksne, der går foran’

Læs forskningskortlægningen


Kontakt

Karen Wistoft

E-mail: kawi@edu.au.dk

Tlf.: 26 13 26 53