DPU

Aarhus Universitets segl

Frivillige er med til at løse Europas arbejdsløshedsproblemer

Et fælles europæisk udviklings- og forskningsprojekt inddrager frivilligt arbejde i indsatsen mod Europas arbejdsløshed. De gode erfaringer er nu samlet og skal formidles mellem landene. Aarhus Universitet leder og koordinerer projektet.

Forskere fra hele Europa peger nu på, at frivillige kan gøre en indsats i kampen mod arbejdsløsheden

Med den voksende arbejdsløshed i hele Europa bliver der brug for nye og utraditionelle løsninger. Forskere fra hele Europa peger nu på, at frivillige kan gøre en indsats i kampen mod arbejdsløsheden. Udviklingsprojektet VERSO – Volunteers for European Employment - er støttet af EU's regionalfond og udvikles af universiteter og regionale myndigheder fra otte forskellige europæiske lande. Fra Danmark er Aarhus Universitet og Middelfart Kommune partnere i projektet.

”I hele EU nærmer ungdomsarbejdsløsheden sig 25 procent, og i de værst ramte lande - Spanien og Grækenland - er det nu langt over hver anden unge, der er uden arbejde. I nogle regioner er det tre ud af fire. Selvom der er forskelle fra region til region og det er tydeligt, at problemerne ikke kan løses alene indenfor rammerne af de traditionelle systemer, ” siger lektor Niels Rosendal Jensen fra Aarhus Universitet, der er projektleder på VERSO-projektet.

Han efterlyser en klar politisk plan for, hvordan problemerne skal løses, og opfordrer til at politikerne retter opmærksomheden mod de mange frivillige initiativer, der er i gang rundt omkring i Europa. 

”VERSO-projektet kommer med et nyt bud og viser, at der er potentiale i at arbejde målrettet med at involvere frivillige kræfter, fx mentorer, der kan hjælpe de arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet,” fortæller Niels Rosendal.

Samler gode erfaringer

VERSO-projektet løber frem til efteråret 2014, men allerede nu er der indsamlet 16 ’good practices’, som senere på året bliver udgivet i et katalog. Eksemplerne vidner om, at der er gode initiativer i gang, hvor frivillige involverer sig og fx byder ind som mentorer for de arbejdsløse med det formål at nedbringe arbejdsløsheden i Europa.

Niels Rosendal Jensen understreger, at de med det nye eksempelkatalog har udvalgt 16 cases som lever op til nogle nedsatte kriterier, der bl.a. går på at skabe et frugtbart samspil mellem regionale politiske myndigheder og civilsamfundets frivillige i kampen mod arbejdsløshed.

De gode erfaringer kommer bl.a. fra Spanien, Bulgarien, Tyskland, men også fra Middelfart Kommune, hvor det lokale jobcenter anvender frivillige mentorer.

De danske frivillighedskoordinatorer tog her i efteråret til Spanien for at lære af nogle af de frivillige initiativer dér.

”I Catalonien i Spanien har de haft succes med et coaching projekt, hvor en gruppe frivillige fra forskellige virksomheder hjælper udsatte unge med deres første kontakt til arbejdsmarkedet. Projektet gav nyt indhold og ny forståelse af virksomhedens CSR-politik (Corperate Social Responsibility, red. ) og gav på den måde også noget tilbage til virksomheden ,” fortæller Niels Rosendal Jensen.

Et andet eksempel kommer fra Detmold i Tyskland, hvor en gruppe frivillige har dannet et mentornetværk og trænet medlemmerne til at være mentorer for unge med indvandrerbaggrund.

”Projekterne har bl.a. styrket de unges sociale egenskaber og selvtillid. Andre mentorer i netværket har også haft succes med en sprogcafe for flygtninge, hvor mentorerne bl.a. hjælper med administrative opgaver.  Alt sammen noget, der hjælper de unge tættere på arbejdsmarkedet,” fortæller Niels Rosendal Jensen.

Landene udveksler erfaringer

Efter kortlægningen af de gode erfaringer skal forskerne i gang med analyserne og klarlægge, hvordan de erfaringer skal udveksles mellem de forskellige lande og regioner, der deltager i projektet.

”Samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og regionale politiske myndigheder giver mulighed for at foretage komparative analyser og cost benefit beregninger på indsatser på tværs af Europa. På den måde kan vi levere uafhængig forskningsbaseret viden til de regionale politiske myndigheder om, hvad der virker indenfor beskæftigelsesindsatsen, og hvordan gode erfaringer kan overføres fra én national sammenhæng til en anden,” siger Niels Rosendal Jensen.

Læs mere om VERSO på projektets hjemmeside: www.versonet.eu

Læs de 16 gode eksempler

 

Kontaktoplysninger

Lektor Niels Rosendal Jensen, projektleder, Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), Aarhus Universitet: tlf.: 2933 2656; mail: nrj@dpu.dk  

Anette Eriksen, projektkoordinator, Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), Aarhus Universitet: Tlf:  87163582; mail: aeri@dpu.dk