DPU

Aarhus Universitets segl

Fra ABC til WWW

Featureartikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 90 fra juni 2019 med tema om Digitale læremidler.

Digitale læremidler erstatter i stigende grad tidligere tiders hæfter og bøger. Men paradoksalt nok skaber de nye digitale muligheder begrænsninger for lærernes metodefrihed og didaktiske design. Samtidig rejser brugen af dem nogle store spørgsmål omkring datasikkerhed. Der skal digitaliseres med didaktikken i højsædet, lyder det fra flere forskere.