DPU

Aarhus Universitets segl

Forskere og pædagoger rykker ved den negative sociale arv

En målrettet pædagogisk indsats over for udsatte børn i daginstitutioner betaler sig – både for børnene og for samfundet. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der sætter fokus på, hvordan nye pædagogiske arbejdsformer kan styrke socialt udsatte børns muligheder for at bryde med negativ social arv.

Et forskerhold fra Aarhus Universitet er nu klar med en midtvejsrapport for forskningsprojektet VIDA – 'Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud'. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og løber over tre år.

VIDA-projektet måler effekten af tidlig pædagogisk indsats og trækker desuden på international forskning, der dokumenterer, at en tidlig indsats betaler sig, hvis vi som samfund vil rykke ved den negative sociale arv.

Dette bliver fokus på en kommende midtvejskonference på Aarhus Universitet, Campus Emdrup, den 24. maj, hvor der også vil være indlæg fra Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini.

Uddanner pædagoger
VIDA-projektet sætter fokus på læring og social inklusion i dagtilbud, forklarer lektor ved Aarhus Universitet Bente Jensen, der er projektleder på VIDA-projektet:

"Gennem VIDA-programmet uddanner vi, i samarbejde med professionshøjskoler, pædagoger og ledere til at arbejde vidensbaseret og struktureret, så de bliver bedre til at facilitere børnenes læringsaktiviteter, med fokus på at inddrage alle børn i fællesskabet," siger Bente Jensen.

VIDA virker i praksis
Midtvejsanalysen vidner imidlertid om, at det for mange pædagoger er krævende at arbejde teoribaseret og strategisk med fornyelse af den pædagogiske praksis, som VIDA-programmet lægger op til, men også at interessen og motivationen er til stede.

En pædagog fra den integrerede institution i Villa Maj i Gentofte Kommune fortæller om arbejdet med VIDA-programmet i praksis:

"Det har været et meget målrettet forløb, og nu er vi nået til at afprøve det, vi har lært. Og det virker! Vi har fået skabt nogle rammer omkring børnene, der inviterer alle børn til at deltage i aktiviteterne,"siger Stine Vilstrup, pædagog i Villa Maj.

Afdelingsleder Anita Andreassen supplerer:

"Selve formidlingen til vores kolleger har været en udfordring, men vi har haft gode refleksioner undervejs i personalegruppen. Nu er VIDA-principperne godt integreret og fungerer som et godt supplement til vores pædagogik i praksis," siger Anita Andreassen.

Succes med forældreinddragelse
VIDA-programmet inddrager desuden et forældreprogram, som lægger op til nye former for forældresamarbejde (VIDA+). Og selvom det stadig er en udfordring at engagere alle forældre, er erfaringerne positive, når det lykkes.

I den integrerede institution Resenlund i Brøndby arbejder pædagogerne netop med forældreinddragelse. Her har de valgt at samle familierne i grupper, som mødes en gang om måneden og spiser aftensmad og diskuterer aktuelle emner.

"Det betyder, at forældre, der ellers ikke ville snakke sammen, nu gør det. Herved får de øjnene op for, hvordan de kan hjælpe og bruge hinanden. Og det bidrager også til det samlede arbejde med social inklusion i institutionen," siger Kina Wulffeld, pædagog i Resenlund.

International konference
Det tætte samarbejde mellem kommuner, ledere og praktikere samt løbende uddannelse og evalueringer udgør kernen i VIDA- projektet. Derfor er kommuner, pædagoger og ledere af institutioner også vigtige aktører på den kommende VIDA- konference, der finder sted den 24. maj under titlen 'Social innovation i daginstitutioner' på Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København.

Konferencen sætter fokus på dansk og international forskning i interventionsprogrammer, der fremmer socialt udsatte børns læring her og nu og på langt sigt. På Konferencen taler Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. Desuden byder dagen på indlæg fra både danske og internationale forskere fra den pædagogiske forskningsverden såvel som den økonomiske og sociologiske.

Deltagerne kan vælge forskellige workshopforløb, der viser VIDA-projektets måder at inddrage og imødekomme international effektforskning samt workshops, der går i dybden med perspektiver på kvalitet i VIDA-dagtilbud.

Forskere, samarbejdspartnere fra professionshøjskoler samt forvaltningschefer, ledere og pædagoger fra de kommuner og institutioner, der deltager i VIDA-projektet bidrager, med oplæg om VIDA effektforskning, uddannelse, modeller for videnudveksling og det konkrete arbejde med VIDA.

Konferencen henvender sig til forskere, undervisere og vejledere på professionshøjskoler og andre uddannelsessteder, praktikere, politikere og andre interesserede.

Program og tilmelding

Fakta om VIDA
VIDA-programmet bygger grundlæggende på tre perspektiver, der bryder med vanetænkning i den pædagogiske praksis. Det handler om 1) at gå fra et 'mangelsyn' til et 'ressourcesyn 'på udsatte børn; 2) fra et passivt til et aktivt læringsbegreb; og 3) fra individ- til organisatorisk syn på læring som forandringsstrategi.

Det er disse tre perspektiver, pædagogerne skal implementere i deres daglige arbejde, hvis de udsatte børn skal nås.

Læs mere om VIDA

Download midtvejsrapporten

Kontakt
Projektleder Lektor Bente Jensen, lektor ved Aarhus Universitet. E-mail: bj@dpu.dk; tlf. 2211 9726

Specialkonsulent Mette Arnsfelt McPhail, Ministeriet for Børn og Undervisning: tlf. 3392 5336

Journalister kan få presseadgang, hvis de ønsker at dække konferencen. Kontakt kommunikationskonsulent Mathilde Weirsøe, mawei@dpu.dk; tlf: 8715 1745