DPU

Aarhus Universitets segl

En dag med barnet i centrum

Hvordan øger vi kvaliteten i de danske vuggestuer og dagplejer? Det er forskere fra Aarhus Universitet gået sammen med praktikere om at finde frem til gennem forskningsprojektet Barnet i Centrum. Projektet udvikles løbende i samarbejde mellem forskere og praktikere. Reportage fra fælles laboratoriedag 2. oktober for de omkring 400 deltagere i projektet.

18 kommuner deltager i aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum (BIC), hvor forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og praktikere samarbejder om at udvikle kvalitet i vuggestuen og i dagplejen. I pædagogiske laboratorier leverer forskerne løbende den nyeste viden, som pædagoger og dagplejere så tager med ud i praksis og afprøver.

Onsdag d. 2. oktober var godt 400 pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter og andre, der arbejder professionelt med 0-3 årige børn, samlet til en fælles laboratoriedag med barnet i centrum.

Professorens blik på legen

Stig Broström, professor mso ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og en af initiativtagerne bag Barnet i Centrum satte i det indledende oplæg barnets leg på dagsordenen. Han skildrede legen i et historisk perspektiv og beskrev udviklingen i de pædagogiske definitioner af legen. Han kom også ind på, hvilken rolle de voksne skal spille i børnenes leg.

”Børn skal lege med hinanden, men ikke overlades til sig selv. Den voksnes opgave i legen er at skaffe materiale, som børnene kan undersøge. Samtidig skal de etablere rum, der giver plads til, at legen kan udvikle sig. De voksne kan også være med til at sørge for, at der er et godt plot for legen, fx gennem en arrangeret aktivitet, som børnene så kan lege videre med,” sagde Stig Broström.

Se Stig Broströms oplæg:

Et indblik i børnehjernen

Grethe Kragh-Müller, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, holdt et oplæg om børns hjerneudvikling. Hun talte om vigtigheden af tilknytning og anerkendelse i relationen mellem børn og pædagoger og gav et indblik i, hvad børn følelsesmæssigt, logisk og tankemæssigt kan på de forskellige stadier i barndommen, og hvordan pædagoger kan stimulere børnene bedst muligt, dér hvor de er i deres udvikling.

”Den voksnes opgave i legen er at anerkende barnet på det udviklingsstadie, det er på lige nu og minde om reglerne for legen,” sagde Grethe Kragh-Müller.

Og så påpegede hun, at mange institutioner kan blive langt bedre til at indrette institutionen i børnehøjde.

”Institutionens rum og kroge skal indrettes, så de indbyder til leg og læring. Det betyder et opgør med de pæne rum, hvor legetøjet er gemt væk i kasser,” fastslog Grethe Kragh-Müller.

Slynger øger nærvær til de yngste

Derefter var det deltagerne selv, der tog over og faciliterede i alt 17 workshops, som tog udgangspunkt i konkrete temaer fra praksis.

Kvinde med slyngeDagplejen i Svendborg Kommune fremlagde deres erfaringer med at arbejde med konkrete målsætninger i det pædagogiske arbejde. De har især fokus på forældrerelationen og på at udvikle og forbedre situationer omkring adskillelsen og farvelsituationer. Barnets læring, tilknytning og berøring er nøgleord i den pædagogiske praksis. Derfor bruger dagplejerne slynger, som de har god erfaring med øger nærværet og relationen til de yngste.

To pædagogiske teamledere forklarer, hvad arbejdet med Barnet i Centrum har givet daglejen i Svendborg:

”Vi er meget glade for, at der kommer mere fokus på de 0-3 årige. Projektet spiller fint sammen med vores fokus i Svendborg Kommune, hvor vi har fokus på at skabe gode børnefællesskaber,” siger Britta Napier, teamleder i dagplejen i Svendborg Kommune.

Overførsel af viden til kolleger er fortsat en udfordring, men processen lønner sig, understreger teamleder Dorte Johansen:

”Der ligger en formidlingsopgave i at få spredt al den her viden fra laboratorierne til kolleger i dagplejen. Men det har trænet os i at koble teori og praksis og i at få sat nye ord på praksis. Vi har satset på sidemandsoplæring, og det har fået ny viden til at blomstre – for i den proces sker der yderligere refleksioner,” fortæller teamleder Dorte Johansen.

Roskilde Kommune: ”Nærvær er blevet vores værdigrundlag”  

En propfyldt workshop blev faciliteret af pædagogisk personale fra Roskilde Kommune, som gennem arbejdet med Barnet i Centrum har besluttet sig for at skabe mere nærvær i det pædagogiske arbejde. Konkret anvender de nærværskemaer, hvor personalet bliver bedt om at reflektere over situationer i arbejdet med børnene, der enten indeholder nærvær eller som kunne trænge til mere nærvær, og så notere det i skemaerne.

”Arbejdet med nærværsskemaerne har været en svær proces at implementere i praksis. Særligt formidlingen af, hvorfor og hvordan, det skulle ske i praksis, er stadig en udfordring, men det bliver mere og mere klart som projektet skrider frem, at det rykker ved den pædagogiske praksis, og det kan vores kolleger nu også se,” siger Anita Bakkegaard Nielsen, der er leder i Børnehuset Blomstergården i Roskilde Kommune.

Nærværstemaet giver dem retning i det pædagogiske arbejde:

”Det har vist sig at være enormt brugbart i forhold til at få en refleksion over egen praksis. Og til at spotte andres nærvær – eller mangel på nærvær. Det er blevet et værdigrundlag for os. Det er medtænkt i det meste – også når vi fx skriver ud til forældrene,” siger Charlotte Allermand, der er pædagog i Børnehuset Blomstergården.

Men det har taget tid at nå til den afklaring, forklarer Camilla Wessman, der er udviklingskonsulent i Roskilde Kommune.

”I starten stod det ikke helt klart for os, hvad vi skulle med Barnet i Centrum, og hvad vores rolle var. Det forekom noget abstrakt i en konkret hverdag. Men da vi først fandt vores tema ”nærvær” og lod det være retningsgivende for vores arbejde, så tog arbejdet virkelig form. Derfor er vi utrolig glade for, at det er et langstrakt projekt, som vi kan nå at udvikle os i,” siger Camilla Wessman.

Afslutningsvis gav lektor Mia Herskind et bud på læreprocesanalyse gennem vores opmærksomhed på væren i verden.

Om Barnet i Centrum

'Barnet i Centrum' organiseres og faciliteres af Nationalt Center for Kultur og Læring.

Læs mere om projektet på barneticentrum.au.dk

Kontakt

  • projektleder Stig Broström, professor MSO, Institut for uddannelse og Pædagogik (DPU)
  • udviklingskonsulent Tine Mark Jensen, Nationalt Center for Kultur og Læring