DPU

Aarhus Universitets segl

Ekspertgruppe klar med anbefalinger til at mindske betydningen af køn i skolen

Drenge og piger skal mødes med passende høje forventninger i skolen, og den pædagogiske praksis for at fremme ligestilling skal styrkes. Det er nogle af anbefalingerne fra den ekspertgruppe, der har undersøgt betydningen af køn for faglig udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser.

Ekspertgruppen om køn

Fakta

Ekspertgruppens fem anbefalinger i overskrifter:

  • Kønsstereotype og fordomsfulde forventninger til børn og unge skal modvirkes
  • Behov for styrket faglighed om køn
  • Styrket fokus på køn i forbindelse med overgange og uddannelsesvejledning
  • Forsknings- og vidensindsats omkring ligestilling og køn skal samles og systematiseres
  • Opdatering af lovgivning for at understøtte en kønsreflekteret praksis

Læs pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet

Download Rapport fra ekspertgruppen om køn

Kontakt:

Claus Holm
E: clho@edu.au.dk
T: 26 88 56 00

Dorthe Staunæs
E: dost@edu.au.dk

Der er stor forskel på piger og drenges faglige resultater i skolen. Drenge udgør f.eks. 2/3 af eleverne med de ti procent laveste karaktersnit ved 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik. Omvendt udgør piger 2/3 af elever med de ti procent højeste karakterer.

Denne kønsskævhed var anledning til, at Børne- og Undervisningsministeriet i 2022 nedsatte en ekspertgruppe med Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet, som forperson. Ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan mindskes i både dagtilbud, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Ekspertgruppen præsenterer nu sin afsluttende rapport med fem tværgående hovedanbefalinger og 21 konkrete anbefalinger inden for henholdsvis dagtilbud, folkeskole, erhvervsuddannelser og gymnasier.

Claus Holm siger:

”Ekspertgruppens anbefalinger kobler drenge til en ny uddannelses- og ligestillingsopgave, der handler om at give de drenge, der klarer sig dårligt i uddannelsessystemet, et løft. Der er brug for en systematisk og sammenhængende indsats på tværs af dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse, der blandt andet handler om at komme drengene i møde med højere faglige forventninger. Danmark har ikke råd til, at en betydelig del af vores ungdom opnår så ringe færdigheder i uddannelsessystemet, og der er et presserende behov for både politisk og pædagogisk handling.”

Dorthe Staunæs, professor ved DPU, Aarhus Universitet, har været medlem af ekspertgruppen. Hun siger:

”Pædagogikken i dagtilbud, folkeskole og i ungdomsuddannelserne er afgørende for at undgå uhensigtsmæssige betydninger af køn, og der bør derfor i forlængelse af kommissoriet for ekspertgruppen være stor opmærksomhed på, hvordan vi gennem pædagogik, didaktik og pædagogisk ledelse kan imødegå kønsstereotype opfattelser. Det gælder i forhold til alle elever, og særligt i forhold til drenge. Det handler også om at skabe bedre balance mellem skolens forventninger til børn og unge og deres behov og motivation.”