DPU

Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse til lærere kan sikre bedre trivsel for alle børn

Elever med særlige behov mistrives oftere end deres klassekammerater. Ny forskningskortlægning fra Aarhus Universitet giver gode råd til, hvordan lærere kan styrke elevernes trivsel og selvværd. Efteruddannelse og tolærerordninger er del af løsningen, lyder det fra forskerne.

Efteruddannelse og tolærerordninger kan øge trivslen hos børn med særlige behov i den almindelige skole. Det viser en ny kortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

Elever med særlige behov oplever oftere mistrivsel, de har færre venner og et lavere selvværd end andre elever. Det viser en ny forskningskortlægning udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, for Undervisningsministeriets Ressourcecenter for Folkeskolen.

Forskningskortlægningen afdækker international forskning om trivsel og selvværd hos elever med særlige behov samt hvilke pædagogiske forhold og indsatser, der giver positive virkninger på eleverne.

Postdoc ved Aarhus Universitet Camilla Brørup Dyssegaard, der sammen med to forskningskolleger står bag undersøgelsen, understreger, at lærere kan gøre en stor forskel i forhold til at styrke elevernes trivsel og selvværd.
 
”Det kan for eksempel ske ved at sørge for, at undervisningen indeholder forskellige undervis-ningsformer og interaktioner mellem eleverne. Det gælder særligt undervisningsformer, hvor eleverne skal samarbejde. På den måde lærer de af hinanden og oplever, at de har forskellige styrker,” siger Camilla Brørup Dyssegaard. 

Lærere har brug for kompetenceløft

Kortlægningen peger samtidig på, at det er vigtigt, at læreren giver eleverne en forståelse for, hvordan for eksempel autister reagerer i bestemte situationer, og hvorfor de gør det. Men for mange lærere kræver det først et kompetenceløft.

”Efteruddannelse eller støtte fra en psykolog eller speciallærer kan styrke den enkelte lærers viden og mulighed for at gennemføre en undervisning, hvor alle elever trives og har selvværd,” siger Camilla Brørup Dyssegaard.

Samtidig viser kortlægningen, at tolærerordninger, hvor lærerne understøtter hinanden ved at udfylde forskellige roller i undervisningen, kan styrke alle elevers inklusion i undervisningen.

Minister: folkeskolereform sætter fokus på trivsel

Undervisningsminister Christine Antorini påpeger, at der med den nye folkeskolereform kommer mere fokus på trivsel blandt eleverne.

”Alle elever skal have det godt med at gå i skole, og derfor har vi fokus på trivsel i folkeskolerefor-men. Ligesom på mange andre områder kan lærerne med den rette viden og de rigtige redskaber gøre en stor forskel for eleverne. Kortlægningen skal være med til at inspirere dem, når vi med reformens længere og mere varierede skoledag giver bedre mulighed for at arbejde med elever-nes trivsel,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Fakta fra kortlægningen

  • Efteruddannelse og/eller støtte fra en psykolog eller speciallærer kan styrke den enkelte lærers viden og mulighed for at gennemføre en undervisning, hvor alle elever trives og har selvværd.
  • Tolærerordning, hvor lærerne understøtter hinanden ved at udfylde forskellige roller i un-dervisningen, kan styrke alle elevers inklusion i undervisningen.
  • Elever med særlige behov kan trænes i at lykkes i det sociale fællesskab. Blandt andet ses positive effekter af selvmonitoreringsteknikker, hvor elever med særlige behov selv er med til løbende at beskrive, om de lykkes i forhold til nogle særlige udfordringer, som læreren har været med til at beskrive. Forsøg viser, at det ser ud til at give eleven en bedre følelsesmæssig balance, giver mere selvtillid og er med til at regulere elevens følelser og adfærd.

Folkeskolereformen og efteruddannelse

  • Der er som led i reform af folkeskolen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere, ligesom viden fra forskningskortlægningen bliver inddraget i det nationale korps af læringskonsulenters rådgivning af kommuner og skoler.
  • Derudover gennemfører Ressourcecenter for Folkeskolen i 2014 systematiske forsøg med efteruddannelse af lærere med fokus på øget inklusion, og der igangsættes udviklingsprojekter om elevers roller i det inkluderende læringsmiljø og inklusion i fagundervisningen.

Læs mere

Læs rapporten Elever med særlige behov i almenskolen

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

www.inklusionsudvikling.dk


Kontakt

Camilla Brørup Dyssegaard, postdoc ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 
E-mail: cbd@dpu.dk
Mobil: 40 54 88 87