DPU

Aarhus Universitets segl

DPU-leder Claus Holm udpeget til Børne- og socialministerens debatpanel for opdragelse

Børne- og socialminister Mai Mercado har netop lanceret ’Opdragelsesdebatten’, der skal sætte gang i en bred debat blandt danskerne om børneopdragelse og samtidig gøre debatten mere oplyst. Til at hjælpe debatten i gang har hun nedsat et panel af eksperter og meningsdannere, hvor Claus Holm, institutleder ved DPU, Aarhus Universitet er udpeget til at deltage.

DPU’s institutleder Claus Holm skal bidrage til en konstruktiv og nuanceret debat om børneopdragelse i Børne- og socialminister Mai Mercados nystiftede debatpanel med fokus på opdragelse.

Børne- og socialminister Mai Mercados nye initiativ ’Opdragelsesdebatten’ blev lanceret den 31. januar med det formål at fremme en respektfuld og vidensbaseret debat om børneopdragelse og familieliv.

Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet, er udpeget af ministeren til at deltage i det panel af eksperter og meningsdannere, der med inddragelse af viden skal debattere forskellige temaer med befolkningen på bl.a. de sociale medier. Han siger:

”Det er vigtigt, vi får en konstruktiv og nuanceret debat om børneopdragelse. Hvis vi ser på forældrerollen ud fra den viden, vi har til rådighed, så hersker der ikke alene usikkerhed om, hvad det vil sige at være voksen og om, hvem der skal tage opdrageransvaret på sig – der har over en længere periode været stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt og attraktivt at opføre sig voksent.”

Men ifølge Claus Holm forventer børn, at der er voksne til stede i deres liv.

”Vores nuværende problem er ikke børnene, men at få de voksne til igen at opføre sig som opdragere. Det er her, alle vi voksne har en chance for at skabe en positiv forandring. Hvis et barn møder voksne, der sætter og begrunder grænser - for grænser skal selvfølgelig kommunikeres og ikke dikteres - så vil barnet stå stadigt stærkere, mere samvittighedsfuldt og i sidste ende egnet til selv at tage et voksenansvar og samfundsansvar for opdragelsen af næste generation”, siger han.

Læs mere: 

Konference på DPU om opdragelsesansvar

DPU, Aarhus Universitet afholder 6. marts konferencen ’Opdragelsesansvar?’ Konferencen stiller det retoriske spørgsmål: ’Er der en opdrager til stede?’ og sætter fokus på voksnes opfattelser af opdragelsesansvar i hjemmet, i skolen og i daginstitutionerne

Børne- og socialminister Mai Mercados ’Opdragelsesdebatten’ løber fra 31. januar 2018 frem til juni 2018. 

Kontakt

Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet
E-mail: clho@edu.au.dk   
Tlf: 26885600