DPU

Aarhus Universitets segl

Digital dannelse skal på skoleskemaet

Digital dannelse er en opgave for skolen, men det kræver løbende diskussioner og udviklingsforløb, der klæder lærerne på til udfordringen. Det mener professor MSO Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet, der er aktuel med en ny bog om digital dannelse i skolen henvendt til lærere og pædagoger.

Digital dannelse skal integreres i alle fag i skolen

I en tid hvor ’fake news’ spreder sig med lynets hast i digitale universer som facebook og twitter bliver det nødvendigt at klæde børn og unge på til at begå sig i den digitale verden, hvor skelnen mellem sandt og falskt kræver mere end almindelige læsefærdigheder. Det kræver digital dannelse.

Og det er netop omdrejningspunktet i en ny bog af Jeppe Bundsgaard, professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Bogen er den første i serien ’Pædagogisk rækkevidde’ fra Aarhus Universitetsforlag.

Skolens opgave
Digital dannelse er først og fremmest en opgave for skolen.

”Skolen er det sted, vi danner vores børn til at begå sig i verden. Og derfor skal skolen selvfølgelig også udvikle en kritisk bevidsthed hos eleverne om, at de bliver manipuleret på sociale medier og på nettet generelt. De skal med andre ord lære at tænke kritisk over det, de møder på nettet og ikke mindst udvikle en bevidsthed om, hvilke digitale fodspor, de efterlader sig,” siger Jeppe Bundsgaard.

Han opfordrer til, at digital dannelse bliver del af den daglige undervisning.

”Digital dannelse skal på skoleskemaet. Men ikke som separat fag. Der er brug for en fagdidaktisk tilgang i alle fag. Det kræver, at lærerne løbende diskuterer muligheder og udfordringer i netop deres fag, og samtidig diskuterer hvilke tendenser, der går på tværs af fag.”

Her er hans bog tænkt som kilde til inspiration, diskussioner og udviklingsforløb om digital dannelse.

Teknologien skal bruges konstruktivt
Jeppe Bundsgaard understreger, at de nye digitale teknologier ikke kun er forfærdelige.

”De nye teknologier og internettet i sig selv indeholder enorme muligheder for børn og unge, i og med det giver dem adgang til et hav af viden og sociale netværk. Derfor skal vi også forholde os konstruktivt til de digitale teknologier. Og derfor handler digital dannelse også om at hjælpe børn og unge med at udvikle strategier for, hvordan de fx finder de oplysninger på nettet, de skal bruge – og ikke mindst hvordan de navigerer mellem sand og falsk information.

Digital dannelse og Grundtvig
”Digital dannelse er den del af dannelsen, der har at gøre med det digitale.” Sådan lyder Jeppe Bundsgaards simple definition på digital dannelse.

Men hvad er dannelse i 2017? Ifølge Jeppe Bundsgaard må vi opdatere og konkretisere vores dannelsesforståelse, når vi sætter den i en digital kontekst.

”Dannelse knytter sig til at kunne vide, hvordan verden hænger sammen, kunne forholde sig kritisk til de ting, man oplever og ikke mindst deltage engageret i det samfund, man er del af. På samme måde kræver al færden i den digitale verden aktiv deltagelse med kritisk sans,” forklarer han.

Multimodal læsning
Det kræver bl.a., at man kan læse multimodalt.

”Kommunikation foregår ikke længere kun via tekst, men også gennem billeder og lyd. Det har skolen ikke helt fået øjnene op for, ” siger Jeppe Bundsgaard.

At læse multimodalt handler om at kunne afkode brugen af farver og ikoner i digitale tekster. Det stiller krav til, at eleverne kan orientere sig på de hjemmesider, de færdes på.

”De skal være i stand til at agere og vide, hvad de skal gøre på hjemmesiden – hvad de skal klikke på, hvad de skal læse, og hvad de kan springe over. Endelig skal de lære at reflektere og tage stilling til om indholdet på hjemmesiden er relevant og af den rigtige kvalitet,” forklarer Jeppe Bundsgaard.

Han mener, at den digitale dannelse af børn og unge i skolen er en løbende opgave for lærere i alle fag. På den måde bliver dannelsesbegrebet mere konkret og målrettet det digitale univers, alt imens det fortsat er tro mod den grundtvigianske ambition.

”Grundtvig havde som mål, at alle skulle dannes. På samme måde må vi have som mål, at alle, der færdes i de digitale universer, bliver digitalt dannede.”


Læs mere om digital dannelse
’Digital dannelse’, af Jeppe Bundsgaard, første udgivelse i Aarhus Universitetsforlags nye serie ’Pædagogisk rækkevidde’

Kontakt
 Jeppe Bundsgaard, professor MSO, DPU, Aarhus Universitet jebu@edu.au.dk
 Tlf:: +45 31192607 eller +1 510-277-2219 (amerikansk tlf.nummer da han pt. er på forskningsophold i Californien)