DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Der er langt fra teori til praksis på læreruddannelsen

Lærerstuderende har svært ved at koble teori og praksis, fordi de møder en helt anden logik, når de er i praktik, end den de kender fra læreruddannelsens teoretiske del. Men der er inspiration at hente på både sygeplejerske- og diplomingeniøruddannelsen. Det konkluderer et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetet, der undersøger forholdet mellem teori og praksis på professionsuddannelserne.

07.05.2013 | Mathilde Weirsøe

 
Forskningsprojektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, sætter fokus på teori-praksiskoblingen på fire professionsuddannelser: lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og diplomingeniøruddannelsen. Forskerne har undersøgt og sammenlignet professionsuddannelsernes teori-praksiskobling, og de konkluderer, at de enkelte uddannelser står over for en række udfordringer - men de kan lære meget af hinanden. Især læreruddannelsen har noget at lære.

Læreruddannelsens problemer med praktikforløb

Til trods for at læreruddannelsen ad flere omgange har forsøgt at skabe bedre sammenhæng mellem praktikken og undervisningen på læreruddannelsen, er der fortsat langt fra skolebænk til praksis for lærerstuderende, konkluderer forskerne:
 
”Uddannelseslogikken på læreruddannelsen bærer præg af, at underviserne forsøger at skabe forbindelse til praktikken gennem teoretisk funderede analyser. Men problemet er, at underviserne ikke inddrager praktiklærerne i planlægningen eller i afslutningen på praktikforløbet. De viser heller ikke de studerende, hvordan de kan analysere praktikerfaringer teoretisk. Og det gør det svært for de studerende at koble teori og praksis,” forklarer professor Per Fibæk Laursen, der er projektleder på projektet. 

 

Succes med ”laboratorier” på sygeplejerskeuddannelsen 

Forskerne peger på, at der er god grund til at genoverveje måden, man tilrettelægger og integrerer praktikforløb i læreruddannelsen. Og den kan med fordel hente inspiration fra de øvrige professionsbacheloruddannelser – fx den tætte tilknytning til praksis, som vi ser på diplomingeniøruddannelsen. Men også på sygeplejerskeuddannelsen går det bedre med at koble teori og praksis.
 
”På de fleste kliniske uddannelsessteder er teorien godt integreret i vejledningen, bl.a. fordi der i modsætning til andre uddannelser er krav om vejlederuddannelse. Og så er mange af underviserne gode til at koble praksis til teoriundervisningen gennem cases,” siger lektor ved Aarhus Universitet, Lisbeth Haastrup, der har stået for den kvalitative del af undersøgelsen.
 
Nogle steder har sygeplejerskeuddannelsen succes med såkaldte simulationslaboratorier, og her ser forskerne et potentiale, der kan udbredes til de andre professionsuddannelser:
 
”Dér hvor laboratorierne fungerer godt, udgør de et frugtbart ”tredje læringsrum” mellem teori og praksis, ”siger Lisbeth Haastrup.
 

Fakta om projektet

Projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Forskerne har gennem fire år undersøgt, hvordan man kan forbedre forholdet mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.
 
Rapporten præsenteres på en afsluttende konference tirsdag den 7. maj på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København. 
 
Læs mere om projektet

Læs rapporten
 

Kontakt

Per Fibæk Laursen, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Tlf: 87 16 36 86
E-mail: pefi@dpu.dk

Lisbeth Haastrup, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Tlf: 87 16 37 63 / 20 81 68 81.
E-mail: liha@dpu.dk

Arts, Førskole, Grundskole, Livslang Læring, Grundskole, Videregående uddannelse, Læreruddannelse/profession