DPU

Aarhus Universitets segl

Den globale uddannelsesmeter

"Denne 'uddannelsesmeter' vil på sigt vise sig at være lige så robust - og lige så brutal og unuanceret - som markedets møntfod. For ingen vil vel mene, at penge er et dækkende udtryk for et menneskes eller en nations rigdom."

For at kunne koordinere handlinger må man have et fælles koordinatsystem. "Vi mødes i morgen kl. 10", aftaler vi. Forudsætningen er naturligvis, at vi er enige om, at "kl. 10" betyder det samme for alle mødets deltagere. Vi skal have en fælles målestok, dvs. en tids-meter, eller som det hedder: et krono-meter.