DPU

Aarhus Universitets segl

Danske unge læser som OECD-gennemsnittet

Danske elevers færdigheder i læsning og naturfag ligger fortsat på niveau med gennemsnittet for OECD-landene, mens niveauet i matematik trods tilbagegang stadig ligger over OECD-gennemsnittet. Det viser tal fra den nyeste PISA-undersøgelse, hvor 400.000 elever i 65 lande har medvirket.

PISA har på skift ét af fagområderne læsning, matematik og naturfag som hovedemne. I 2000 var hovedemnet læsning, i 2003 var det matematik og i 2006 naturfag. I 2009 var det så læsning igen. Det betyder, at der i 2009 er gennemført en mere omfattende test i læsning, ligesom elever, skoleledere og forældre har udfyldt en række spørgsmål om læsning i en spørgeskemaundersøgelse.

Danmark ligger lavest blandt de nordiske lande

Blandt de 65 deltagende lande er Danmark placeret som nummer 24, og blandt OECD-landene er Danmark nummer 18. De danske elevers resultater i læsning er lavere end elevernes resultater i de andre nordiske lande. Både islandske, norske og finske elever klarer sig væsentligt bedre end de danske elever. Faktisk er elevernes resultater i Norge og Island gået væsentligt frem fra PISA 2006 til PISA 2009.

"Når Danmark ikke har forbedret sin position i forhold til Norden og de øvrige lande, må man antage, at selvom læsekompetencen er blevet forbedret i de små klasser, så er det endnu ikke slået igennem i de store klasser, der bliver testet i PISA," siger lektor Frans Ørsted Andersen, DPU, Aarhus Universitet. Han påpeger, at Finland er det eneste ikke-asiatiske land, der er placeret blandt de fem bedste i læsning og naturfag. Finland har det sjette bedste gennemsnitlige resultat i matematiktesten.

<orma />

Asien dominerer

Udover Finland er de lande og regioner, som er topscorerne i PISA 2009, en række østasiatiske lande. Shanghai-Kina og Hongkong-Kina indtager førstepladsen, men ifølge Frans Ørsted Andersen er disse resultater ikke et udtryk for niveauet i det øvrige Kina, da der er tale om de to mest avancerede regioner i landet.

"Bemærkelsesværdigt er det derimod, at hvis vi ser bort fra netop Shanghai og Hongkong, ligger Finland, Korea og Singapore på en delt førsteplads. Og vi har fra andre sammenlignende studier af skoler i Danmark, Finland og asiatiske lande som Singapore og Korea, set en række træk, der kan forklare hvorfor disse tre lande ligger i top af PISA. Det drejer sig blandt andet om den positive effekt af en velfungerende og højt professionaliseret lærerstand, der er i stand til at udøve klasserumsledelse, motivere eleverne og er fagligt dygtige. Samtidig peger mange undersøgelser på betydningen af en sammenhæng mellem en succesrig skolegang, et stort ordforråd og effektiv undervisning", siger Frans Ørsted Andersen.

Fakta om PISA

Fra Danmark har 5.924 unge under uddannelse deltaget i PISA 2009. Deltagerne var fordelt på 285 uddannelsesinstitutioner, og der deltager elever fra folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler samt nogle ganske få elever fra ungdomsuddannelser.

 

Læs mere og download resultater

www.dpu.dk/pisa

PISA-rapporterne kan bestilles hos Forlaget Dafolo

www.skolestyrelsen.dk

PISA 2009: Danske elever fortsat i midtergruppen
Læs pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet

Kontakt

 • Niels Egelund
  T: 40 29 16 69, E: egelund@dpu.dk
 • Jan Mejding (Læsning)
  T: 8888 9537, E: jm@dpu.dk
 • Elisabeth Arnbak (Læsning)
  T: 8888 9430, E: elar@dpu.dk
 • Frans Ørsted Andersen om sammenligning mellem Danmark og Finland
  E: fran@dpu.dk, T: (+45) 8888 9437, M: (+45) 2946 4594