DPU

Aarhus Universitets segl

Danske skoleelever er verdensmestre i demokrati

Ny undersøgelse slår fast, at danske elever i 8. klasse er blandt verdens bedste til at begå sig i et demokratisk samfund. Resultatet er enestående og afspejler, at demokrati er en livsform i Danmark, siger forsker Jens Bruun fra DPU, Aarhus Universitet.

I juni offentliggjorde DPU, Aarhus Universitet de  foreløbige resultater fra en stor international komparativ undersøgelse - the International Civic and Citizenship Education Study - der slog fast, at Danmark ligger på en delt førsteplads sammen med Finland, når det gælder elevernes viden og færdigheder med hensyn til demokrati og medborgerskab. En ny international rapport uddyber de usædvanligt positive konklusioner og cementerer, at Finland og Danmark er de absolutte topscorere.

"Undersøgelsens resultater er usædvanlige set i forhold til tidligere gennemførte internationale komparative undersøgelser. Selvom Danmark i en anden lignende undersøgelse for ti år siden også opnåede mange pæne resultater, så er det slet ikke i nærheden af dette resultat," siger projektleder og adjunkt Jens Bruun fra DPU, Aarhus Universitet.

Dansk livsform i verdensklasse
Flere resultater i undersøgelsen peger på, at elever, lærere og skoleledere i Danmark oplever et åbent og antiautoritært skolemiljø, hvor både omgangsformen og undervisningskulturen opfattes som demokratisk. Ifølge Jens Bruun kan det hænge sammen med, at der i Danmark er tradition for omgangsformer, som ofte hviler på demokratiske idealer om ligeværd og deltagelse, både i og uden for skolen. Det kan derfor ikke undre, at undersøgelsen også placerer Danmark helt i top, når det gælder et godt socialt klima på skolen og i klasserummet.
Jens Bruun fremhæver, at det det kan betyde noget for den høje score, at Danmark i 2006 indførte samfundsfag på 8. klassetrin. Endelig er det også værd at bemærke ensartetheden i testresultaterne på tværs af de 193 danske skoler, der har deltaget. "Det tyder på, at der generelt foregår en god og ensartet undervisning af danske elever i forhold til politik, demokrati og samfundsforhold," siger Jens Bruun.

Faglighed og alsidige kompetencer kan gå hånd i hånd
Dekan Lars Qvortrup, DPU Aarhus Universitet glæder sig også over resultatet. Men han tilføjer: "Ser vi på de lande, der ligger i toppen af undersøgelsen, er der flere af de samme lande, der også scorer højt i andre internationale målinger som PISA og PIRLS. Undersøgelsen dokumenterer, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem at være stærk på de traditionelle faglige områder - f.eks. læsning og matematik - og samtidig være stærk på områder med mere alsidige kompetencer som politisk dannelse, kendskab til demokrati, rettigheder og pligter i samfundet."

Etnisk oprindelse har betydning for testresultatet
Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på immigrantbørns og indfødte børns testresultat. Alligevel mener Jens Bruun, at det er værd at bemærke, at første og anden generations immigranter klarer sig godt i Danmark set i forhold til immigranter i andre lande. "Danske immigranters testresultater er de næsthøjeste, mens danske efterkommere har det højeste resultat. Det betyder, at vi placerer os betydeligt højere end andre lande i Norden og i Europa," siger Jens Bruun.

Fakta om undersøgelsen
The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) er en international komparativ undersøgelse gennemført af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA er ikke mindst kendt for deres undersøgelser af elevers færdigheder inden for læsning (PIRLS) samt matematik og naturfag (TIMMS).

Undersøgelsen ser på globaliseringens indflydelse på den politiske dannelse i det 21. århundrede. Det vil sige elevernes opfattelse af demokratiske principper, kulturelle værdier, national identitet og individuelle værdier og holdninger. Undersøgelsen tager altså pulsen på den del af folkeskoleloven, der handler om, at Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

140.000 elever fra mere end 5.300 skoler i 38 lande deltager i undersøgelsen. Projektet har desuden indhentet oplysninger fra cirka 60.000 lærere og 5.000 skoleledere. Danmark deltager med 4500 elever fra 193 skoler i undersøgelsen.

Danmarks deltagelse i ICCS har i perioden 2007-2009 været finansieret af DPU. i perioden 2010-2012 finansieres en del af ICCS også af Skolestyrelsen. Desuden har EU-Kommissionen i perioden 2007-2010 finansieret dele af DPU's bidrag til projektets internationale aktiviteter.

Denne rapport er den danske version af den internationale rapport fra ICCS. Den danske hovedrapport med supplerende danske analyser af udvalgte temaer fra ICCS bliver offentliggjort i foråret 2012.

Download resultater
Hent rapporten ICCS 2009 - hovedresultater som pdf 
Læs den korte internationale rapport fra juni 2010 "Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study" (pdf)

Yderligere oplysninger
Adjunkt Jens Bruun, DPU, Aarhus Universitet, T:8888 9461, E:jebr@dpu.dk
Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet; M: 2784 4005, E: lq@dpu.dk

Se også
Læs pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet
Læs Skolestyrelsens omtale
Læs hovedresultater fra ICCS – Skolestyrelsens sammendrag
Læs mere om IEA