DPU

Aarhus Universitets segl

Claus Holm ny institutleder på DPU

Efter en ansættelsesproces med dekanen på Faculty of Arts i spidsen er det besluttet at ansætte Claus Holm som ny institutleder på DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Claus Holm

Dekan Johnny Laursen udtrykker stort tilfredshed med, at det er kommet til en afklaring af instituttets organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

”Det glæder mig meget, at jeg på vegne af et enigt ansættelsesudvalg kan tilbyde Claus Holm stillingen som institutleder på DPU, han er særdeles kvalificeret til opgaven. Claus Holm blev konstitueret som institutleder på et vanskeligt tidspunkt, hvor organisationen var under stor forandring. Han har ikke desto mindre formået at opbygge et godt samarbejde på instituttet, samtidig med at han er gået ind i samarbejdet i fakultetet som en konstruktiv kraft – til gavn for institut og fakultet. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet.”

DPU har campus i Emdrup og Aarhus. Instituttet er et nationalt tyngdepunkt indenfor uddannelse og forskning i pædagogik og læring, og varetager vigtige funktioner som forskningsbaseret videns­ressource for den danske uddannelsessektor. Johnny Laursen tilføjer:

”Det er vigtigt for hele det danske samfund, at DPU fortsætter sin positive udviklingslinje. Instituttet er et vigtigt videnscentrum ikke alene for udviklingen af Danmark som et stærkt videnssamfund, men også for rammerne for den enkelte danskers frie udvikling og dannelse. Også på den baggrund er det glædeligt, at instituttets ledelse og organisation nu har fundet sin form. Med Claus Holm får DPU en institutleder, som kender og respekterer instituttets historie, men som også forstår de opgaver og udviklingsmuligheder, som instituttet står overfor. ”

Claus Holm kommer fra en stilling som lektor på DPU, og har fungeret som konstitueret institutleder siden 1. november 2014. Han er 49 år og oprindeligt uddannet cand.mag. i samfundsfag og filosofi. Han har tidligere været prodekan for formidling på DPU (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole), før det blev til et institut og en del af fakultetet Arts.  Claus Holm tiltræder som ansat institutleder den 1. oktober 2015:

”Jeg føler mig meget privilegeret ved at få mulighed for at lede et institut som DPU, Aarhus Universitet. Det er ganske enkelt en stor daglig glæde for mig at arbejde for et institut, der er i fuld gang med at skærpe sin internationale forskningsprofil, i gang med at styrke de studerendes uddannelsesforløb og godt i gang med at formulere nye forskningsinitiativer.”

For Claus Holm er jobbet som institutleder for DPU et ønskejob. Han forklarer:  

”Jeg er jo omringet af det store engagement, der præger forskning og uddannelse på DPU. Og DPU er jo ikke alene et sted, hvor kun medarbejdere og studerende er nysgerrigt optaget af pædagogik og uddannelse. Også politikere, pædagogiske professioner og praktikere er stærkt interesseret i, hvordan DPU løser sine opgaver til gavn for samfundet. Disse engagementer, deres samspil og muligheden for at præge dem har min dybe respekt og store interesse.” 

Kontakt

Johnny Laursen, dekan på Faculty of Arts, Aarhus Universitet

Claus Holm, institutleder på DPU, Aarhus Universitet