DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DPU-studerende gav prøver på innovation til case competition

Hvordan kan studerende på DPU sætte deres faglighed i spil, når det kommer til innovative løsninger på konkrete udfordringer i organisationer og virksomheder? Det gav de studerende selv en række bud på til case competition på DPU.

I starten af november deltog en række DPU-studerende i en case competition. Her hørte de først Anne Sofie Bramsen fra Innovationsfonden understrege, hvor vigtigt det er at DPU-studerende ser sig selv som entreprenante og sætter ord på den værdi, de kan være med til at skabe. Både når det handler om at løse udfordringer på velfærdsområderne, og når det handler om private virksomheder og organisationer, der har brug for nye måder at gøre tingene på.

Programmet bød desuden på oplæg af Esben Kullberg, direktør i Ligeværd, og Bente Elkjær, professor ved DPU. Herfra tog Lasse Chor fra Happy 42 over med et intensivt kursus i Design Thinking og pitching. På den baggrund blev de studerende præsenteret for en række cases, som de skulle komme med bud på løsninger til.

"Det,  jeg har fået med mig, er at samarbejde med andre faggrupper, at præsentere et forslag, selv hvis det ikke er "færdigudviklet", at finde på kreative løsningsforslag, at tage "ja-hatten" på i samarbejdsprocesser, at tage stilling til min egen faglige integritet - kan jeg stå inde for et projekt eller ej? Meget lærerige og intense dage."
(DPU-studerende)

Entusiasmen var stor - et hold valgte endda at springe på cyklerne for at køre ud og tale med den institution, deres case handlede om. Og undervejs stod caseudbyderne klar til at gå i dialog og svare på spørgsmål.

Efter halvandet døgns intensivt arbejde fik grupperne hver 3 minutter til at præsentere - eller pitche -  deres idé foran dommerpanelet og publikum, som bestod af de øvrige deltagere og caseudbyderne. Dommerpanelet bestod af Tashia Vera Dam, Area9 Lyceum, og Birgitte Dam, Grundfos, begge fra DPU’s aftagerpanel – samt  af DPU’s studieleder Anne Karlskov Skyggebjerg.

”Det var super fedt, at caseudbyder kom over og talte med os efter vores pitch. Caseudbyderen ville have vores tegning med hjem til sine medarbejdere, det betyder meget mere end at vinde, da det rent faktisk kan bruges i virkeligheden. Det varmer.”
(DPU-studerende)

Og prisen gik til...

Vinderen af den samlede konkurrence:

Et hold fra DPU's kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi

De valgte en case fra specialungdomsklub i Gladsaxe Kommune. Klubben ønskede ideer til, hvordan de kan få skabt et netværk, hvor  klubmedlemmernes forældre kan dele sorger, glæder og erfaringer med at have et barn med særlige behov og videndele om især ’de store overgange’ i deres børns liv. Fx fra skole til ungdomsuddannelse og fra barn til voksen.

Holdet gav et bud på et konkret format for netværksmøderne med fællesspisning for både klubmedlemmer og forældre, hvor forældre kan få forståelse for og kendskab til deres barns nye venner, og efterfølgende forældremøde om forskellige temaer. De løftede også ideen op på kommuneniveau og anbefalede, at kommunen (faciliteret af en cand.pæd.psyk) tager ansvar for at oprette forældregrupper for forældre til børn med særlige behov, hvor facilitatoren bl.a. kan være forældrenes indgang til kommunen i spørgsmål om hjælp, støtte, tilbud, hjælpemidler mv.

Prisen for Bedste Pitch

Et sammensat hold fra DPU's kandidatuddannelser i Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi

De arbejdede med en case fra Nationalt Videncenter for Læsning og præsenterede deres ide som et lille forumteater. Publikum blev inviteret til et personalemøde i en daginstitution, hvor personalet blev præsenteret for et nyt projektforløb om literacy gennem leg, som skulle sættes i gang. Undervejs oplevede publikum pædagogernes rejse fra modvilje til engagerede projektdeltagere, der glædede sig til at komme i gang.

WTF-prisen

Et hold fra 1. semester på DPU's bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab

Prisen blev givet for det mest kreative, skæve og "ud af boksen"-tænkende løsningsforslag. De arbejdede med en case fra Grundfos om, hvordan HR-funktionen kan understøtte trivsel og sammenhold i en periode med store organisationsforandringer, udflytninger og nye strategier. Gruppen havde i dagens løb fået printet t-shirts til gruppens medlemmer med projektets logo ’DUE’ på og lavet en prototype af en hjemmeside, som efter konceptet ’Det vi er fælles om’ skulle være med til at synliggøre, hvad ansatte i Grundfos er fælles om, uanset om de sidder i Bjerringbro eller Buenos Aires.