DPU

Aarhus Universitets segl

DPU-forskere får 8 mio. kroner af VILLUM FONDEN til udvikling af erhvervsskoler i Østeuropa

Mens det i Danmark blot er hver femte af de unge, der går erhvervsskolevejen, er andelen langt højere i en række østeuropæiske lande. Andelen i disse lande er dog faldende, og det er baggrunden for DPU-forskningsprojektet ’Sustainable Culture for Change’ om kvalitetsudvikling af erhvervsskoler i Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. Resultaterne fra projektets første to år er så gode, at VILLUM FONDEN nu har bevilget yderligere 8,2 mio. kroner til arbejdet med at styrke erhvervsuddannelserne i de fire lande.


 

29.09.2021 | Carsten Henriksen

Alt for ofte går de gode intentioner i glemmebogen, når udviklingsprojekter i organisationer afsluttes, og projektpengene er brugt. Et hold DPU-forskere har med en millionbevilling fra VILLUM FONDEN i ryggen siden januar 2019 arbejdet sammen med en række konkrete projekter om kvalitetsudvikling af erhvervsskoler i Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. Målet har været at sikre projekternes bæredygtighed ud over projektperioden og dermed bidrage til den langsigtede udvikling af erhvervsuddannelsessystemet i de fire Visegrad-lande.

”Vores projekt fungerer som en slags overbygningsprojekt. Det skal bidrage til at sikre kvaliteten og bæredygtigheden af en række konkrete udviklingsprojekter, som VILLUM FONDEN har givet støtte til i de fire lande. Det kan dreje sig om at styrke praktikdelen i erhvervsuddannelserne, udvikle relationerne mellem erhvervsskoler og virksomheder, se på forholdet mellem undervisningsteknologi og pædagogik eller se på lærernes uddannelsesbaggrund og udvikle deres kompetencer. Vi skal bidrage til, at den udvikling, der bliver sat i gang, bliver implementeret bedst muligt,” siger Bjarne Wahlgren, professor ved DPU, Aarhus Universitet og projektleder på ’Sustainable Culture for Change’.

Viden kommer danske erhvervsskoler til gode

Det nye og særlige ved ’Sustainable Culture for Change’-projektet er, at det på forhånd tager bestik af det problem, at gode ideer og nye tiltag risikerer at løbe ud i sandet, hvis man ikke arbejder bevidst og kontinuerligt med at implementere dem.

”Vores projekt søger at tage højde for dette problem, inden det bliver et problem. Vi arbejder sammen med skolerne på at sikre den langsigtede implementering af de forskellige initiativer, skolerne tager. Vi bidrager til, at erfaringerne bliver solidt forankret i de institutioner, der skal udvikles. Alle udviklingsprojekterne drejer sig om at ændre et eller andet til det bedre, at skabe en permanent forbedring, og vi hjælper med at sikre, at disse ændringer varer ved,” siger Bjarne Wahlgren.  

Perspektiverne i DPU-projektet rækker ud over de otte erhvervsskoler, forskerne arbejder med.

”Den viden og de erfaringer, vi får med projektet, kan også komme danske erhvervsskoler til gode – og i det hele taget alle organisationer, der har delt den erfaring, at forandring og udvikling kan gå i sig selv igen, når projektet er slut, pengene brugt, og konsulenterne taget hjem. Med vores projekt opbygger vi konkret viden om, hvordan nye tiltag - ikke mindst de pædagogiske - kan implementeres på erhvervsskolerne og i videre perspektiv, hvordan forandringskultur i organisationer kan blive bæredygtig,” siger Susanne Gottlieb, projektmedarbejder ved DPU, Aarhus Universitet og ekspert i international erhvervsuddannelse.

Vær bevidst om udviklingsperspektivet – Få de rigtige kompetencer – Evaluér løbende

’Sustainable Culture for Change’ opererer med tre forudsætninger for vellykket implementering. For det første en tydelig bevidsthed om, hvori det nye, man skal til at gøre, egentlig består. For det andet bevidsthed om, hvilke kompetencer det kræver at kunne gøre det. Og for det tredje løbende refleksion over, hvad det faktisk er, man gør, hvordan man gør det, og hvordan det virker.

Konkret betyder det, at DPU-forskerne sammen med erhvervsskolerne udarbejder klare udviklingsplaner for projekterne og er med til at sikre den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejdere. Både for at skolerne faktisk kan råde over de kompetencer, udviklingsarbejdet kræver, og for at engagere og involvere medarbejderne i dette arbejde. Endelig sikrer DPU-forskerne, at skolerne følger op på udviklingsarbejdet med løbende systematisk evaluering.

”Det er vigtigt, at skolerne oparbejder en bevidsthed om, at udvikling ikke er noget, man kan klare en gang for alle, ligesom evaluering ikke er noget, man kun foretager til sidst for at opregne resultaterne. Evaluering er noget, der er med til at forme udviklingen løbende og helt fra starten,” siger Bjarne Wahlgren.

Vigtig medarbejderinddragelse

Det er en vigtig dimension i ’Sustainable Culture for Change’, at lærerne på de skoler, DPU-forskerne arbejder med, inddrages i udviklingsarbejdet.

”Vi bidrager til, at den enkelte skole får en mere aktiv og engageret lærergruppe. Man kan sige, at vi med projektet sår nogle frø, der kan sprede sig videre i landenes uddannelsessystemer. Vores opgave er at bidrage til, at den udvikling, vores skoler gennemgår, implementeres så godt, at det kan fungere som mønstereksempel på, hvordan disse landes uddannelsessystemer kan forandre sig på længere sigt. Vi peger på, at det er vigtigt, at skolerne ikke lukker sig om sig selv, men at det tværtimod er en kvalitet at åbne sig mod det samfund, man er en del af. I det lys er det ikke helt forkert at sige, at vi arbejder med demokratisk skoleudvikling i de fire lande,” siger Susanne Gottlieb.

Fakta


’Sustainable Culture for Change’ er et udviklings- og forskningsprojekt, der har til formål at bidrage til kvaliteten af udviklingsprojekter, der igangsættes under programmet: ”THE VELUX FOUNDATIONS’ European VET Development Initiative (EVI)”, der retter sig bredt mod lande i Europa. VET står for Vocational Education and Training.

Udviklingsdelen består i konkrete udviklingsarbejder på erhvervsskoler i hhv. Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet.

Forskningsdelen har fokus på organisatorisk læring og institutionsudvikling generelt, herunder fx viden om, hvilke faktorer og forudsætninger der kan fremme udvikling.

Villum-Fonden har bevilget 8,2 mio. kroner til projektets anden fase, der løber fra september 2021 til juni 2025. Her skal DPU-forskerne bl.a. arbejde med nye erhvervsskoler i de fire lande, ligesom forskningsdelen opprioriteres med bl.a. et ph.d.-stipendium knyttet til projektet.

Læs mere på projektets hjemmeside:

https://projects.au.dk/sustainable-culture-for-change/

Kontakt

Bjarne Wahlgren, professor ved DPU, Aarhus Universitet og projektleder på ’Sustainable Culture for Change’
E: wahlgren@edu.au.dk
T: 87 16 39 58
M: 23 60 66 79

Susanne Gottlieb, projektmedarbejder ved DPU, Aarhus Universitet og ekspert i international erhvervsuddannelse.
E: sugo@edu.au.dk