DPU

Aarhus Universitets segl

Konference på DPU 5. april 2022:

Dagtilbud i omsorgskrise – hvordan løser vi den?

Om konferencen

Omsorgen for børn, for ældre og for svage og sårbare borgere er tilsyneladende ikke, hvad den har været. Og paradoksalt er det, at der i en tid med stigende behov og efterspørgsel på omsorg, er voksende mangel på pædagoger, sygeplejersker og andre professionelle omsorgsgivere.

Nogle mener, at det danske samfund befinder sig i en decideret omsorgskrise, og det er omdrejningspunktet for denne konference, hvor DPU sætter fokus på omsorgen og vover de vanskelige spørgsmål:

 • Hvad skal der forstås ved omsorg i dagtilbud, og hvad forstås ved krise?
 • Hvilke professionelle omsorgsevner er nødvendige?
 • Hvilke betingelser forudsætter god omsorg?
 • Hvad vil professionel omsorg egentlig sige?
 • Kan man måle kvalitet i omsorg?
 • Hvordan gør vi omsorgsprofessionerne mere attraktive? 

Hør forskere, beslutningstagere og praktikere drøfte de mulige svar ved DPU’s konference ”Dagtilbud i omsorgskrise – hvordan løser vi den?”

Tid og sted


 • Tirsdag 5. april 2022 kl. 10.00-16.30
 • DPU, Aarhus Universitet, Festsalen (A 220), Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris og tilmelding


 • Deltagerpris: 1250 kr. incl. moms.
 • Nedsat pris for studerende: 450 kr. incl. moms.
 • Tilmeldingsfrist: Onsdag 30. marts 2022

UNESCO Chair-åbningskonference

DPU, Aarhus Universitet fik i 2021 en UNESCO Chair i 0-6 års-pædagogik. Konferencen 'Dagtilbud i omsorgskrise' er DPU's UNESCO Chair-åbningskonference.

UNESCO Chair-programmet har siden 1992 søgt at fremme internationalt samarbejde mellem universiteter og netværk gennem videndeling og samarbejde.

Som UNESCO Chair forpligter DPU sig på at udbrede kendskabet til FN's verdensmål og UNESCO's ambitioner om høj kvalitet i uddannelse til alle børn i verden. DPU vil udbrede kendskabet til den danske tilgang til småbørnspædagogik, med fokus på leg, omsorg og børneperspektivet samt styrke forskning og samarbejde på 0-6 årsområdet, såvel i Danmark som internationalt.