DPU

Aarhus Universitets segl

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)

Tæt på voksenpædagogik og – didaktik for UBU – erfaringer, dilemmaer og muligheder i et kritisk, fremadrettet og praktisk perspektiv. DPU er medarrangør af i arrangement Voksenpædagogisk forums konference.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 6. september 2023,  kl. 10:30 - 15:00

Sted

IBA Kolding, Havneparken 1, 6000 Kolding

Mange aktører inden for voksenlæring undersøger, udvikler og afprøver pt. voksenpædagogiske arbejdsformer, der fremmer bæredygtig udvikling, som en indlejret del i eksisterende praksis og ikke et ”ad on”.

Udvikling og kvalificering af voksenpædagogik og – didaktik er grundlæggende for

  • At motivere og engagere voksne i UBU som del af VEU (Voksen- og EfterUddannelse)
  • At udvikle nye former for fleksibel og praksisnær læring og kompetenceudvikling
  • At styrke selvværd, mod og vilje til at indgå aktivt i nødvendige transformationsprocesser
  • At tage afsæt i og anerkende deltagernes erfaringer og eksisterende viden

På netværksdagen deles og diskuteres gode og dårlige erfaringer med voksenpædagogiske og – didaktiske arbejdsformer for Uddannelse for Bære-dygtig Udvikling. Der rejses spørgsmål bl.a.: ”Hvilken betydning kan og skal UBU have i VEU”? ”Hvordan kan voksenpædagogikken medvirke til at støtte de nødvendige individuelle og sociale transformationer koblet til UBU?” ”Hvilke krav stiller UBU til lærer- og lederkompetencer og de organisatoriske rammer?”

Diskussionen kobles til aktuelle politiske tiltag bl.a.

  • ”The European Year of Skills 2023”, der skal styrke den grønne og digitale transformation ved, at alle borgere har de nødvendige færdigheder til at navigere i arbejdsliv og til at engagere sig aktivt i samfund og demokrati. (”no one is left behind”)
  • Reformkommissionens udspil ”Nye Reformveje 1”, -22 og ”Nye reformveje 2”, 2023

Se hele invitationen og program

Det er gratis at deltage i konferencen.
Tilmelding: https://nvl.org/events/voksenpaedagogik-og-didaktik-for-uddannelse-for-baeredygtig-udvikling
No show fee dkk 350, af hensyn til forplejning.