DPU

Aarhus Universitets segl

’SamHver’ inviterer til debat om tværfaglige indsatser på tværs af dagtilbud/skole og PPR

I forskningsprojektet ’SamHver. Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber’ undersøger vi, hvordan professionelle i dagtilbud, skole og PPR kan arbejde sammen på tværs af forskellige fagligheder, positioner og opgaver om at skabe bedre deltagelsesbetingelser for børn i dagtilbud og skole.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 7. februar 2024,  kl. 14:00 - 17:00

Sted

Lokale A405. DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Vi er nu godt i gang med vores forskningssamarbejde og vil gerne invitere til dialog om foreløbige opmærksomheder og tematikker, vi er optaget af.

Sammen med vores medforskere udforsker vi arbejdet med at udvikle tværfaglige indsatser på tværs af dagtilbud/skole og PPR, der har til hensigt at styrke samarbejdet om at udvikle fællesskaber og styrke børns deltagelsesmuligheder.

Vi har inviteret Lisbeth Sørensen (pædagogisk psykologisk konsulent) og Bo Uggerholt Lauritzen (faglig leder) fra Pædagogisk Udviklingscenter i Rødovre til at fortælle om forskningssamarbejdet fra et praksisperspektiv og gå i dialog med os om organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver og udfordringer i at udvikle nye samarbejdsformer mellem dagtilbud/skole og PPR.

Vi har også inviteret Charlotte Dyreborg Madsen, lektor på UCN, til at fortælle om hendes forskningssamarbejde med lærere om, hvordan man kan udvikle undervisningspraksis, så det skaber deltagelsesmuligheder for flere børn.

Arrangementet er gratis. Men af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig via nedenstående link. Der vil blive serveret et glas vin efter arrangementet.

Mere detaljeret program følger ved tilmelding.