DPU

Aarhus Universitets segl

Læsevejledning og databrug som organisatoriske rutiner i folkeskolen

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. i didaktik Karina Kiær.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 9. februar 2024,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Lokale 012, auditorium 1, Bygning 1441, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Lise Vikan Sandvik, Institutt for lærerutdanning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Seniorforsker Jesper Bremholm, Nationalt Videncenter for Læsning, Københavns Professionshøjskole
  • Lektor Helle Plauborg, DPU, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder

  • Lektor Søren Smedegaard Bengtsen, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder

  • Docent Thomas R.S. Albrechtsen, UCSYD

Forsvaret ledes af lektor Klaus Thestrup, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C. Bygning 1483,
lokale 517, sekretariatet.