DPU

Aarhus Universitets segl

Lærerkollegial aktivitet i den danske folkeskole - en begivenhedsbaseret empirisk analyse

Ph.d.-forsvar ved Mathias M. R. Thorborg cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 28. maj 2024,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Lokale D174, bygning D 7220, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Anna Kristín Sigurðardóttir, Faculty of education and pedagogy, University of Iceland
  • Docent Thomas R. S. Albrechtsen, Forskningsprogram for Skole og Undervisning, UC Syd
  • Lektor Jørn Bjerre, DPU, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder

  • Professor Emeritus Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder

  • Bente Bjørnholt, Seniorforsker Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Forsvaret ledes af lektor Rune Müller Christensen, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e, sekretariatet