DPU

Aarhus Universitets segl

Forskningsseminar om kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis

Alle faggrupper, der arbejder med pædagogik, har interesse i at vide, om det, de gør, virker efter hensigten. Derfor er der talrige eksempler på forskning, der undersøger effekter af pædagogiske indsatser. Men det er ikke helt så ligetil, som det lyder. Der er stort set aldrig et 1:1 forhold mellem pædagogisk intervention og effekt.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 4. november 2022,  kl. 10:00 - 14:30

Sted

DPU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, lokale D165, 2400 Kbh. NV

Pris

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig DKK

Dette problem bliver taget op i den nyudgivne bog Kausalitet og effektfuldhed. Her viser forfatterne, at traditionelle undersøgelser af årsag og virkning ofte undervurderer den kompleksitet, som eksempelvis læreren møder i klasseværelset. Derfor erstatter de begrebet effekt med effektfuldhed og præsenterer en genbeskrivelse af begrebet kausalitet.

Bogen beskriver de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser bag undersøgelser af kausalitet og effektfuldhed i pædagogiske sammenhænge og fremlægger en række konkrete undersøgelsesdesign, som kan inspirere studerende, undervisere og forskere, der interesserer sig for effektfuldhed i deres arbejde.   

På et forskningsseminar d. 4. november kl. 10-14 inviterer bogens forfattere til en drøftelse af kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis. Seminaret er åbent for medarbejdere og kandidatstuderende på DPU og for forskere på universiteter og professionshøjskoler.

Program

10.00-10.30:    Bogens redaktører præsenterer Kausalitet og effektfuldhed

10.30-11.00:    Spørgsmål og kommentarer til bogens forfattere

11.00-11.30:        Professor Tone Kvernbekk, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo: Opponentoplæg

11.30-12.00:     Spørgsmål og kommentarer

12.00-13.00:    Frokost

13.00-13.30:     Lektor Jørn Bjerre, DPU, Aarhus Universitet: Opponentoplæg.

13.30-14.00:     Spørgsmål og kommentarer

14.00-14.30:    Afslutning

Deltagelse er gratis

Ved seminaret er der lejlighed til at købe bogen med rabat.

Christensen, J. H. og Qvortrup, L. (2022): Kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Forfattere: Jacob Christensen, Hans Siggaard Jensen, Lars Qvortrup, Mikkel Stovgaard, Mathias Thorborg, Casper Thrane og Mikkel Helding Vembye.

Læs mere om bogen hos Aarhus Universitetsforlag